Betekenis Vennootschapsbelasting

Logo BelastingdienstDe vennootschapsbelasting is de belasting die in een boekjaar moet worden betaald over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting.

Vennootschapsbelastingplichtig

Coöperaties, Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig. Daarnaast moeten ook commerciële stichtingen en verenigingen (die een onderneming drijven en winst maken) belasting betalen.

Stichtingen en verenigingen met ANBI status krijgen vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Ook Stichtingen derdengeld (mits goed opgericht) betalen geen vennootschapsbelasting.

Lees ook:
Tarieven vennootschapsbelasting

Lees meer over de vennootschapsbelasting op Wikipedia.

  -   Meervoud van Vennootschapsbelasting: vennootschapsbelastingen
  -   Afkorting van Vennootschapsbelasting: VPB

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op