Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Home » Woordenboek » Vennootschapsbelasting
8.6

Wat is een vennootschapsbelasting?

Logo Belastingdienst

De vennootschapsbelasting is de belasting die je per boekjaar moet betalen over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kun je verrekenen met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting wijzigt jaarlijks.

Vennootschapsbelastingplichtig

Bijvoorbeeld Coöperaties, Naamloze en Besloten Vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig. Daarnaast moeten ook commerciële stichtingen en verenigingen (die een onderneming drijven en winst maken) belasting betalen.

Stichtingen en verenigingen met ANBI status krijgen vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Ook Stichtingen derdengeld (mits goed opgericht) betalen geen vennootschapsbelasting.

  • Het meervoud van vennootschapsbelasting is vennootschapsbelastingen
  • De afkorting van vennootschapsbelasting is VPB

De formele regeling staat op wetten.nl.

Lees meer over Vennootschapsbelasting op Wikipedia

.