Winstuitkering

Winstuitkering

Home » Woordenboek » Winstuitkering
8.6

Wat is een winstuitkering?

geld

Winstuitkering is het door de onderneming uitbetalen van het winstaandeel aan de aandeelhouders. Als het een vergoeding is aan de aandeelhouders spreekt men van dividend.

Werknemers kunnen ook recht hebben op een jaarlijkse winstuitkering. Dit geldt ook voor vennoten bij een VOF of commanditaire vennootschap, of maten bij een maatschap.

De winst is bepaald door het vaststellen van de jaarrekening. Dit gebeurt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Tijdens deze vergadering besluiten de aandeelhouders of de winstuitkering zal plaatsvinden of dat de winst in de onderneming blijft. Het bestuur van de onderneming moet dit besluit dan ook nog goedkeuren.

  • Het meervoud van winstuitkering is winstuitkeringen