Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Home » Woordenboek » Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)
8.6

Wat is een Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)?

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is een van de verplichte organen van een naamloze en besloten vennootschap. De AvA heeft belangrijke rechten en plichten. Dat zijn namelijk alle bevoegdheden die het bestuur niet heeft. Zo mag de AvA:

Handen schudden

Deze rechten en plichten staan in de wet en in de statuten. Zie ook aandeelhoudersbesluit. De AvA heeft uiteindelijk de macht in de nv of bv. Het bestuur is namelijk ook verplicht om de AvA van alle relevante informatie te verschaffen.

Aandeelhoudersvergadering

Verwar de AvA niet met de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering is de daadwerkelijke vergadering waarop wordt gestemd over besluiten en bijvoorbeeld de jaarstukken worden vastgesteld. Die vergadering moet minimaal één keer per jaar plaatsvinden.

  • Het meervoud van Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is Algemene vergaderingen van Aandeelhouders
  • De afkorting van Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is AvA

Lees meer over Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op Wikipedia