Ontbindingsbesluit

Ontbindingsbesluit

Home » Woordenboek » Ontbindingsbesluit
8.6

Wat is het ontbindingsbesluit?

Royement of Doorhalen

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden.

Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk.
De vereffenaar of het bestuur moet daarna bij het handelsregister melden dat de rechtspersoon is ontbonden.

De statuten kunnen de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding niet uitsluiten. Je kan in de statuten wel aanvullende regels opnemen. Zo kan er een een vereiste bijzondere meerderheid van stemmen of andere regels over het ontbindingsbesluit zijn opgenomen.

Na het nemen van het ontbindingsbesluit is de rechtspersoon niet automatisch ontbonden. De rechtspersoon blijft namelijk voor de vereffening (verdeling) van het vermogen nog bestaan totdat de vereffening eindigt. In die periode neem je achter de naam de woorden in liquidatie op.

Lees meer bij de Kamer van Koophandel.

  • Het meervoud van ontbindingsbesluit is ontbindingsbesluiten