Wie krijgt vermogen rechtspersoon na ontbinding?

Wie krijgt vermogen rechtspersoon na ontbinding?

Home » Wie krijgt vermogen rechtspersoon na ontbinding?
8.5
Wie heeft recht op het vermogen van de rechtspersoon na ontbinding?

Bij een BV gaat het saldo naar de aandeelhouders, bij een vereniging kan het onder omstandigheden naar de leden. Bij een stichting zal in de statuten staan wat er met een saldo na liquidatie moet gebeuren. In alle gevallen zijn de statuten leidend in dit geval.

Vermogen van rechtspersoon na ontbinding

geld

Als een rechtspersoon door een ontbindingsbesluit wordt ontbonden of opgeheven kan er na betaling van de schulden nog een positief vermogen zijn. Dat heet ook wel het overschot of liquidatiesaldo. De vereffenaar is degene die dat overschot uitkeert aan de gerechtigden.

Statuten of wet bepalen

De statuten kunnen bepalen wie recht hebben op het overschot. Alleen als de statuten daarover niks bepalen, dan hebben de leden (bij een vereniging) of de aandeelhouders recht op het overschot. Let wel op: oud-leden van een vereniging hebben geen wettelijk recht op een deel van het overschot. In de statuten kan je wel opnemen dat ook oud-leden recht hebben op het overschot.

Om problemen en onduidelijkheden bij de verdeling te voorkomen, is het verstandig om bij de oprichting (of later bij statutenwijziging) in de statuten al een (uitgebreide en duidelijk) regeling op te nemen. Als er geen leden of aandeelhouders (meer) zijn, dan krijgt de Nederlandse Staat het overschot.

Beperking uitkering bij een stichting

Als een stichting wordt opgeheven, mag het overschot niet worden uitgekeerd aan het stichtingsbestuur. Bij de oprichting kan je in de statuten bepalen aan wie, welke instantie of aan welk goed doel het overschot wordt uitgekeerd.
Heb je de ANBI status? Dan is bepaald dat bij het einde van de stichting een eventueel saldo altijd zal gaan naar andere organisatie met de ANBI status. Dit is om te voorkomen dat met ANBI ontvangen gelden verdwijnen naar niet ANBI instellingen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV