Naam van een persoon in naam stichting?

Naam van een persoon in naam stichting?

Home ยป Naam van een persoon in naam stichting?
8.6
Ben ik vrij in het opnemen van een naam van een persoon in de naam van een (op te richten) stichting?

Je mag de naam van iemand gebruiken voor de stichting als hij of zij dat zelf ook wilt. Het mag niet als het gebruik van die naam onrechtmatig is. Bijvoorbeeld als diegene niet bij de organisatie betrokken is.

Persoonsnaam in naam stichting

Bij het oprichten van een stichting (en andere rechtspersonen) moet je verplicht een naam kiezen. Hiervoor hoef je niet verplicht voorafgaand een onderzoek te doen. Wel mag de door jou gekozen naam niet onrechtmatig zijn voor andere (rechts)personen. Je kan bijvoorbeeld in de naam van de stichting de naam van een persoon (persoonsnaam) gebruiken (als hij of zij dat zelf ook wil). Het kan pas onrechtmatig zijn als de naam van een levend iemand gebruikt die niet bij de organisatie betrokken is.

naam van een persoon

Voorbeelden

We geven wat voorbeelden om duidelijker te maken wat wel en niet kan.

Jouw zoon is topsporter. Je wilt een fonds om hem te ondersteunen. Hij is het er mee eens. Je kan zijn naam in de naam van de stichting opnemen.

Je bent fan van een bepaalde energy drink. En je wilt een fanclub oprichten met de naam van het drankje. Dat mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De eigenaar van het merk kan verbieden dat jij de naam gebruikt.

Je wilt een bepaalde politicus ondersteunen met een stichting. Dan mag je zijn of haar naam niet gebruiken zonder toestemming.

Je wilt een stichting die onderzoek doet naar het leven van een overleden oorlogsheld. Je kan zijn naam gebruiken in de naam van de stichting. Tenzij nog levende erfgenamen hier een redelijk bezwaar tegen maken.

Bij oprichting geen controle

Het is niet zo dat de notaris de stichting niet zal oprichten. Meestal blijkt ook pas achteraf dat het gebruik van een naam onrechtmatig te zijn. Achteraf, dus na de oprichting, kan het wel verboden worden. Dat moet dan op verzoek van degene wiens naam wordt gebruikt (of de nabestaanden van die persoon). Dan zal er een statutenwijziging (naamswijziging) nodig zijn.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen