Betekenis Statutaire naam

De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn.

Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam:

  • De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben.
  • De naam van een stichting moet het woord stichting bevatten.
  • De NV moet aan het begin of einde Naamloze Vennootschap of N.V. hebben staan. Dit geldt ook voor de BV.

Bij de oprichting van de rechtspersoon zal de notaris controleren of de gekozen naam voldoet aan de wettelijke eisen. Na de oprichting kan de statutaire naam alleen gewijzigd door een statutenwijziging.

De statutaire naam moet je niet verwarren met de handelsnaam. Die hoeft niet hetzelfde te zijn, maar is dat meestal wel.

  -   Meervoud van Statutaire naam: statutaire namen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op