Handelsnaam

Handelsnaam

Home » Woordenboek » Handelsnaam
8.4

Wat is een handelsnaam?

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren.

De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de bedrijfsnaam ook een handelsnaam.

Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Bij de oprichting van de rechtspersoon moet de handelsnaam ook worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • Het meervoud van handelsnaam is handelsnamen

Lees meer over Handelsnaam op Wikipedia