Betekenis Handelsnaam

De naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Dat kunnen ook verschillende handelsnamen zijn. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam, maar is dat meestal wel. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet de Logo Kamer van Koophandel handelsregisterhandelsnaam ook worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij erfopvolging van de onderneming gaat de handelsnaam mee over.

Lees meer over de handelsnaam op Wikipedia.

  -   Meervoud van Handelsnaam: handelsnamen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op