VOG nodig bij rechtspersoon oprichten?

VOG nodig bij rechtspersoon oprichten?

Home » VOG nodig bij rechtspersoon oprichten?
8.6
Heb ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om een BV, vereniging of stichting op te richten?

Nee, je hebt geen VOG nodig om een BV, vereniging of stichting op te kunnen richten. Die eis is al heel lang geleden afgeschaft.

Verklaring omtrent het gedrag

De wet stelt bepaalde eisen aan het geldig oprichten van een BV, vereniging of stichting, zoals een notariële oprichtingsakte. Voor oprichting heb je echter geen VOG nodig. Iemand met een strafblad kan dus in Nederland een rechtspersoon oprichten of besturen.

Wel kan een Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) voor de rechtspersoon zelf soms worden verplicht voor het aangaan van contracten (zoals aanbestedingscontracten) of voor lidmaatschap van een brancheorganisatie. Dit helpt de rechtspersoon dus met zaken doen. Ook omdat je hiermee kan aantonen dat de rechtspersoon integer handelt en dus een goede zakenpartner is. Een VOG RP vraagt de bestuurder aan met het invullen en opsturen van een speciaal formulier naar de overheidsinstantie Justis.

vog nodig

De VOG is te vergelijken met de verklaring van geen bezwaar die tot 2011 was verplicht voor de oprichting van een BV of NV. Met de wijziging van de wet werd het eenvoudiger een BV op te richten, onder andere door afschaffing van het preventieve toezicht. Deze wijziging werd bekend als de flex BV.

ABNI en VOG

Voor de ANBI status zijn bepaalde integriteitseisen voor de bestuurders. Als de Belastingdienst twijfelt aan de integriteit van de bestuurders kan zij vragen om een VOG. Dat wil zeggen dat de ANBI status met zich mee kan brengen dat bestuurders alsnog een VOG nodig hebben.

Onderzoek notaris

De notaris is verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Dat houdt in dat de notaris moet onderzoeken of er bepaalde risico’s zijn. Voorbeelden daarvan zijn dat degene die de akte wil opstellen:

  • actief is in een branche die bekend staat als gevoelig voor witwaspraktijken, of financiert met gelden die te maken hebben met zo’n branche;
  • de transactie (de betaling) afkomstig is uit een land dat bekend staat om een hoger risico;
  • in de media voorkomt met berichten die het risico op witwassen of terrorismefinanciering verhogen;
  • een belangrijke politieke functie heeft of heeft gehad.

Voor meer informatie over het cliëntenonderzoek, kijk op notaris.nl.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV