De stichting en de UBO

De stichting en de UBO

Home » De stichting en de UBO
8.6
Wie is de UBO in een stichting?

De UBO is degene die meer dan 25% belang houdt in de stichting. Als die er niet is wordt er een Pseudo-UBO benoemt, dat zijn meestal de bestuursleden.

De stichting en de UBO

Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. De UBO is een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

De UBO van een stichting is een natuurlijk persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de stichting;
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de stichting;
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de stichting.

Wanneer er twijfel bestaat wie de UBO van een stichting is, worden de bestuursleden als UBO aangemerkt. Dit wordt ook wel de pseudo-UBO genoemd.

De pseudo-UBO

Omdat bij veel stichtingen geen duidelijk aanwijsbare UBO is heeft men hier een andere oplossing voor gevonden. We noemen dat de pseudo-UBO. Bij een stichting is bepaald dat het stichtingsbestuur nu de UBO is. Deze omweg is nodig omdat volgens de regels iedere organisatie een natuurlijk persoon moet opgeven die UBO is. In de praktijk heeft geen van de bestuurders de zeggenschap om bijvoorbeeld de statuten te wijzigen. De notaris geeft de personen door als pseudo-UBO in het UBO-register

Een ANBI heeft per definitie geen UBO

Bij een stichting met een ANBI status is het uit de aard van de zaak niet verenigbaar om een UBO te hebben. Een UBO heeft meer dan 25% van de zeggenschap. Hij heeft daarbij de mogelijkheid de statuten te wijzigen of de beslissingsbevoegdheid over het vermogen. Om de ANBI status te kunnen verkrijgen zijn die opties nou juist verboden. 

De bijzondere stichting met een begunstigde

Logo Kamer van Koophandel handelsregister

Een enkele keer is een stichting opgezet om slechts één of enkele personen te ondersteunen. De Kamer van Koophandel noemt als voorbeeld de stichting om een operatie van mevrouw De Wit te bekostigen. In dat geval is mevrouw de Wit de UBO. Juridisch is dat niet waar. Zij is namelijk wel de begunstigde, maar zeker niet de persoon die over de toekenning van het geld gaat. 

De eenmansstichting

Bij deze stichting is de enige bestuurder automatisch de UBO. Deze bestuurder voldoet immers aan het criterium dat een persoon meer dan 25% zeggenschap heeft bij een statutenwijziging. 

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen