Pseudo-UBO

Pseudo-UBO

Home » Woordenboek » Pseudo-UBO
8.5

Betekenis Pseudo-UBO

Een pseudo-UBO is een namaak-UBO. Die wijs je aan als er geen echte UBO is van een juridische entiteit.

Als er niemand in de organisatie is die meer dan 25% belang of feitelijk zeggenschap heeft, wordt een pseudo-UBO benoemt. Dit zijn dan meestal de bestuurders.

Een UBO is in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet een rechtspersoon). Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. Ook de begunstigden van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon zijn UBO’s.

  -   Het meervoud van Pseudo-UBO is pseudo-UBO's