Pseudo-UBO

Pseudo-UBO

Home » Woordenboek » Pseudo-UBO
8.6

Wat is een pseudo-UBO?

Een pseudo-UBO is een namaak-UBO. Die wijs je aan als er geen echte UBO is van een juridische entiteit.

Als er niemand in de organisatie is die meer dan 25% belang of feitelijk zeggenschap heeft, wordt een pseudo-UBO benoemd. Dit zijn dan meestal de bestuurders.

Een UBO is in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet een rechtspersoon). Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming. Ook de begunstigden van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon zijn UBO’s.

  • Het meervoud van pseudo-UBO is pseudo-UBO's