Stemrecht

Stemrecht

Home » Woordenboek » Stemrecht
8.6

Wat is het stemrecht?

Het stemrecht is het recht om te stemmen over voorgenomen besluiten in een vergadering.

Een aandeel of lidmaatschap geeft een stemrecht. Bij de BV en NV oefenen aandeelhouders hun stemrechten uit in de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging heeft ieder lid dit recht in de algemene vergadering. Door dit recht kan je stemmen over de vraag of bepaalde (belangrijke) besluiten genomen mogen worden door het bestuur van de rechtspersoon. Bij de stichting bestaat er geen zeggenschap voor leden, omdat de stichting geen leden heeft. Hier stemmen de bestuursleden in het bestuur.

Door certificering kan je het stemrecht als het ware scheiden van de kapitaalverschaffer en zo de rechtspersoon beschermen tegen ongewenste invloeden. In dat geval heeft een Stichting Administratiekantoor STAK het stemrecht.

In de statuten kan je bepalingen opnemen over het stemrecht. Bijvoorbeeld dat er aan aandelen meer dan één stem of andere bijzondere zeggenschapsrechten worden toegekend. Zie ook prioriteitsaandeel. De statuten van de BV kunnen bepalen dat er stemrechtloze aandelen zijn.

Het stemrecht en het winstrecht zijn de belangrijkste rechten die verbonden zijn aan een aandeel.

  • Het meervoud van stemrecht is stemrechten