UBO-register

UBO-register

Home » Woordenboek » UBO-register
8.6

Wat is het uBO-register?

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse rechtspersoon is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon.

Dat geldt voor alle ondernemingen zoals natuurlijk de BV en een Vennootschap Onder Firma of maatschap. UBO’s zijn personen die meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie hebben.

Het UBO-register maakt deel uit van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Omdat het een openbaar register is, kan iedereen tegen betaling opzoeken wie de UBO van een bij de KvK ingeschreven organisatie is.

  • Het meervoud van uBO-register is UBO-registers

Lees meer over UBO-register op Wikipedia

.
Lees meer over UBO-register op Rijksoverheid