Statuten in het Engels of andere taal?

Statuten in het Engels of andere taal?

Home » Statuten in het Engels of andere taal?
8.6
Moeten statuten in het Nederlands, of kan het ook in het Engels?

Alle statuten moeten in het Nederlands opgesteld. Het is wel toegestaan ze te vertalen, maar de leidende tekst is dan toch de Nederlandse tekst. Je mag de statuten dus wel vertalen naar het Engels. Dit geldt voor de statuten van alle rechtspersonen, dus voor een BV of stichting of een andere organisatie.

Statuten in het Engels of andere taal opstellen

Soms kan het handig zijn dat de statuten van de rechtspersoon in het Engels of een andere wereldtaal zijn opgesteld, bijvoorbeeld als de rechtspersoon buitenlandse bestuurders of aandeelhouders heeft. Of als een Nederlandse rechtspersoon is verbonden aan een buitenlandse rechtspersoon.

Statuten worden, normaal gesproken, altijd in het Nederlands opgesteld door de notaris. Mogen de statuten van een Nederlandse rechtspersoon in plaats daarvan in een andere taal worden opgesteld?

Statuten in het Nederlands

De wet zegt dat de notaris een oprichtingsakte verplicht in het Nederlands moet opstellen. Daarom moeten ook de statuten van de rechtspersoon in het Nederlands zijn, omdat de statuten onderdeel uitmaken van de oprichtingsakte. Uit de wet volgt dus dat de notaris statuten ook (in ieder geval) in het Nederlands moet opstellen.

Statuten in meer dan één taal

De notariswet geeft aan dat een notariële akte in meer dan één taal mag worden opgemaakt. De notaris mag een oprichtingsakte en statuten dus ook in een andere taal opstellen. Het is niet mogelijk dat de statuten alleen in een vreemde taal worden opgesteld. Er moet altijd een Nederlandse versie van de statuten zijn. Als de statuten alleen in een vreemde taal luiden, is dat een oprichtingsgebrek. Daardoor kan een belanghebbende aan de rechter verzoeken om de rechtspersoon te ontbinden.

Als je de statuten in een andere taal laat opstellen, is dat maatwerk. Hiervoor zal de notaris (voor zover hij of zij de statuten al in een andere taal kan opstellen) extra kosten in rekening brengen.

Praktisch nut

Spaanse vlag

Het nut van statuten in een buitenlandse taal is wel beperkt.  Statuten in een andere taal kunnen namelijk voor interpretatie- en vertaalproblemen zorgen. In de statuten staan vaak specifieke juridische bepalingen die niet zuiver kunnen worden vertaald in bijvoorbeeld het Engels. Sommige Nederlands juridische begrippen zijn zo specifiek en eigen, dat deze heel lastig of soms zelfs niet vertaalbaar zijn.

Het is dan puzzelen om te kunnen vaststellen hoe een bepaald juridisch begrip uit het Nederlands recht in een buitenlandse taal moet worden vertaald en of die vertaling 100% juist is.

Tips

Onze tip is dan ook om te zorgen voor een oprichter die Nederlands spreekt. De oprichter moet de statuten ondertekenen, maar latere bestuurders hoeven geen Nederlands te spreken. Ook kan je overwegen om een vertaling van de samenvatting van de Nederlandstalige statuten te laten maken. Hiervoor kan je een deskundig juridisch vertaalbureau inschakelen. Dat is per saldo veel goedkoper dan de complete statuten te vertalen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen