Wat is een gebroken boekjaar?

Wat is een gebroken boekjaar?

Home » Wat is een gebroken boekjaar?
8.6
Wat is een gebroken boekjaar?

Als je een rechtspersoon opricht kan je kiezen voor een gebroken boekjaar. Het boekjaar begint dan niet op 1 januari van het nieuwe jaar maar op een andere datum. Bijvoorbeeld van 1 augustus tot en met 31 juli.

Waarom een gebroken boekjaar

In beginsel loopt een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Maar in de statuten mag hiervan worden afgeweken. Dit is vastgelegd in artikel 2:10a van het Burgerlijk Wetboek.

Reden om voor een gebroken boekjaar te kiezen is omdat je het boekjaar gelijk wil laten lopen met bijvoorbeeld een sportseizoen of als er sprake is van seizoenshandel. Het voordeel hiervan is dat je de resultaten over het sportseizoen in één keer overzichtelijk hebt. Dat geeft een beter beeld dan wanneer er twee halve seizoenen in de jaarrekening staan.

Een bijkomend voordeel is dat de begroting van de organisatie in principe gelijk loopt met het boekjaar. Dus voor de planning en de investeringen is het ook handig als je de boekhouding aan laat sluiten bij de werkelijke activiteiten.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting moet het boekjaar gelijk zijn aan het boekjaar dat in de statuten van de onderneming staat.

Nadeel

Het nadeel van een gebroken boekjaar is dat je waarschijnlijk in de vakantieperiode de jaarvergadering moet plannen. Als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar is dat niet het geval.

Lees ook: Een verlengd boekjaar?

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen