Wie mag er in Nederland geen rechtspersoon oprichten?

Wie mag er in Nederland geen rechtspersoon oprichten?

Home » Wie mag er in Nederland geen rechtspersoon oprichten?
8.6
Wie mag er geen rechtspersoon oprichten in Nederland?

In beginsel mag iedereen een rechtspersoon oprichten. Hier kunnen uitzonderingen op bestaan. Ten eerste als iemand een terrorist is of als iemand in verband kan worden gebracht met een terrorist. Ten tweede als iemand uit een land komt waar Nederland onenigheid mee heeft.

Wie mag geen rechtspersoon oprichten?

Royement of Doorhalen

In beginsel mag iedereen een rechtspersoon oprichten. Hierop zijn echter belangrijke uitzonderingen. Een reeks mensen kan of mag geen rechtspersoon oprichten. Dat kan twee redenen hebben.

De eerste groep mensen zijn terroristen of iedereen die daarmee in verband kan worden gebracht.

De tweede groep zijn mensen uit landen waar Nederland onenigheid mee heeft. Op die lijst staan bijvoorbeeld mensen die verbonden zijn aan bepaalde regimes waartegen wij sancties hebben ingesteld. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan sancties tegen Rusland omdat zij niet meewerken aan het MH17 onderzoek. Op die lijst staan belangrijke functionarissen uit Rusland en Oekraïne. Deze maatregelen helpen bij de aanpak van ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen en in de bestrijding van terrorisme.

Er zijn ook nog gevallen waarin de notaris een verscherpt cliëntenonderzoek moet uitvoeren. Bijvoorbeeld als er sprake is van een PEP.

Sanctielijst

Er zijn een hele reeks verschillende sanctielijsten. Sancties zijn dwingende instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat het verboden is zaken te doen met partijen die op die lijst staan. Personen op die lijst mogen bijvoorbeeld geen bankrekening in Nederland openen of een BV oprichten. Er zijn lijsten van de Nederlandse regering, van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU). Individuele personen kunnen dus op alle drie die lijsten staan, maar soms komen ze slechts op één lijst voor.

Er zijn lastig genoeg ook lijsten van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en een aparte lijst van Interpol van de VN. Stel iemand staat wel op die lijst, maar niet op een in Nederland geldende lijst. Die persoon kan dan wel een BV oprichten in Nederland. Maar bedrijven en personen die zaken doen met die BV lopen risico’s op straffen in Amerika. Dat risico loopt bijvoorbeeld de Nederlandse bank die een bankrekening opent voor die persoon of BV.

Veroordeelde personen

Er kunnen verschillende sancties worden opgelegd. De sanctielijsten bevatten personen en organisaties waartegen officiële economische en juridische sancties bestaan. Zo kunnen de tegoeden van de veroordeelde worden bevroren. Hierdoor kan hij of zij niet meer bij zijn geld en kan er geen gebruik meer worden gemaakt van bankrekeningen en creditcards. Er kan ook een verbod worden opgelegd om (rechtstreeks) middelen ter beschikking te stellen aan deze personen of organisatie. Het kan ook verboden zijn om financiële diensten te verlenen.

Oordeel notaris

De notaris beoordeelt het risico wat een bepaalde persoon of organisatie met zich meebrengt. De notaris maakt een risico-inschatting. Als de notaris voldoende bewijs heeft verzamelt en oordeelt dat de persoon of organisatie geen risico vormt, kan hij een rechtspersoon oprichten.

Als de notaris oordeelt dat de persoon of organisatie wel een risico met zich meebrengt kan de notaris weigeren om de rechtspersoon voor diegene op te richten. In een aantal gevallen is de notaris ook verplicht om aangifte of melding te doen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris