Cliëntenonderzoek

Cliëntenonderzoek

Home » Woordenboek » Cliëntenonderzoek
8.6

Wat is het cliëntenonderzoek?

Het cliëntenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. De notaris is verplicht dit te doen als een cliënt een transactie door de notaris wil laten uitvoeren. Dit staat in de Notariswet.

De notaris moet de identiteit van de cliënt vaststellen en dit verifiëren met behulp van een geldig identiteitsbewijs. Hij stelt vast of de cliënt of de transactie een risico met zich meebrengt. Hij maakt een risico inschatting. Dit is bepalend voor de omvang van het onderzoek. Soms is de notaris verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. De notaris zal dan extra vragen stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een PEP.

De notaris mag geen werkzaamheden verrichten voor een cliënt als het cliëntenonderzoek niet is afgerond. Als er daarnaast aanwijzingen zijn voor witwassen of het financieren van terrorisme, is de notaris verplicht een melding te doen bij de FIU-Nederland. Dit is vastgelegd in de WWFT.

  • Het meervoud van cliëntenonderzoek is cliëntenonderzoeken

De formele regeling staat op wetten.nl.

Lees meer over Cliëntenonderzoek op Wikipedia

.