Politiek Prominent Persoon (PEP)

Politiek Prominent Persoon (PEP)

Home » Politiek Prominent Persoon (PEP)
8.6
Wat is een PEP?

Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleed. Als iemand voldoet aan de definitie van een PEP moet de notaris een extra onderzoek doen voordat hij voor die persoon een akte kan laten maken. De directe familieleden of nauwe zakenrelatie van deze persoon zijn ook een PEP.

Politiek prominent persoon (PEP)

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleedt. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten. Dit is omdat er een groter risico is op corruptie. Ook de directe familieleden of nauwe zakenrelatie van deze persoon worden aangemerkt als een PEP.

Handen schudden

Familieleden van de PEP zijn de partner, de ouders en de kinderen van de PEP.

De nauwe zakenrelatie is een persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke UBO is van een juridische entiteit of constructie. Of een persoon die met een PEP een andere nauwe zakelijke relatie heeft.

Wie is een PEP?

Wie een PEP is is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit van de WWFT.

Een PEP is in elk geval:

 • staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
 • parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 • lid van het bestuur van een politieke partij;
 • lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
 • ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
 • lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
 • lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 • bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

PEP en cliëntonderzoek

Als er sprake is van een PEP dient er een verscherpt cliëntenonderzoek te worden gedaan. Dit houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit betekent niet dat de persoon die een PEP is geen onderneming kan oprichten. Het gaat hier om een risico inschatting. Dit is omdat een PEP extra vatbaar is voor corruptie. De notaris heeft een wettelijke verplichting om dit te onderzoeken. Als er sprake is van een PEP, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over Notaris