Stichting met één bestuurder?

Stichting met één bestuurder?

Home » Stichting met één bestuurder?
8.6
Mag een stichting één bestuurder hebben?

Ja, een stichting mag één bestuurder hebben. Je mag in je eentje een stichting besturen en oprichten. Dit mag ook een rechtspersoon zijn. De continuïteit van de stichting is dan wel minder gewaarborgd.

Stichting met één bestuurder?

Je kan in je eentje een stichting besturen. Dat geldt ook voor het oprichten van een stichting. Ook kan het stichtingsbestuur bestaan uit één BV of een andere rechtspersoon.

Continuïteit stichting

Als je enig bestuurder bent van jouw stichting, is de continuïteit van jouw stichting minder gewaarborgd dan bij stichtingen met meerdere bestuurders. De stichting is dan namelijk helemaal op jou aangewezen, omdat een stichting geen leden(vergadering) mag hebben, zoals bij een vereniging. Zorg er dus bij de oprichting voor dat de statuten een goede regeling bevat voor het geval dat je door ziekte of afwezigheid (tijdelijk) niet meer kan besturen. De notaris kan je daarbij adviseren.

Als de statuten bij jouw afwezigheid niet voorzien in een bestuur, kan het openbaar ministerie of een belanghebbende aan de rechter verzoeken om een bestuurder te benoemen.

Na oprichting meer bestuurders

ANBI Logo

Na de oprichting kan je er altijd nog voor kiezen om meer bestuurders aan te stellen. Die moeten dan ook worden ingeschreven in het handelsregister. Let op: om in aanmerking te kunnen komen voor de ANBI status moet jouw stichting minimaal drie bestuurders hebben. Ook voor het aanvragen van subsidies is vaak vereist dat je minimaal drie bestuurders hebt.

Als je achteraf meer bestuursleden wilt hebben dan moet je de statuten aanpassen. Er komen dan andere bepalingen in te staan, bijvoorbeeld over de besluitvorming. Een stichting met de ANBI status heeft ook weer andere statutaire bepalingen.

Als je vooraf weet dat het een stichting met meerdere bestuurders moet worden, richt dan niet eerst een stichting met één bestuurder op. Omzetten kan een kostbare zaak zijn. Je moet dan namelijk weer langs de notaris.

Testamentaire stichting

Naast een gewone stichting, kan je ook via jouw testament een testamentaire stichting in je eentje laten oprichten (na jouw overlijden).

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen