Afwijken van statuten in huishoudelijk reglement?

Afwijken van statuten in huishoudelijk reglement?

Home » Afwijken van statuten in huishoudelijk reglement?
8.6
Mag je in een huishoudelijk reglement afwijken van de statutaire eisen voor bestuurders?

Nee, in een huishoudelijk reglement mag je niet afwijken van de statutaire eisen voor bestuurders. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

Afwijken van statutaire eisen bestuurder in huishoudelijk reglement

afwijken

Verenigingen, zoals Verenigingen van Eigenaren (VvE), en stichtingen kunnen naast de statuten een huishoudelijk reglement hebben.

In de statuten kunnen voorwaarden of eisen zijn gesteld voor de benoeming van een bestuurder. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de bestuurder meerderjarig moet zijn en op een bepaalde leeftijd vrijwillig moet aftreden. Kan je in het huishoudelijk reglement een hiervan afwijkende regeling opnemen, zodat de regeling uit de statuten eigenlijk komt te vervallen?

Statuten gaan vóór huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn, dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend.

Huishoudelijk reglement mag niet afwijken van statuten

Je kunt in een huishoudelijk reglement niet afwijken van de statuten. Hier is een dwingende regel gegeven, ook niet met een uitzonderingsbepaling. Huishoudelijke reglementen zijn aanvullingen, geen wijzigingen van statuten.

De vraag is wel of een van de statuten afwijkende regel in een huishoudelijk reglement wel geldig is, als de statuten bepalen dat in een huishoudelijk reglement een andere afwijkende regeling kan bevatten. Bij een geschil zal uiteindelijk de rechter zich daarover moeten buigen. Het is verstandig om in de statuten zelf een uitputtende regeling op te nemen en in het huishoudelijk reglement enkel aanvullende bepalingen op te nemen. Dan neem je zoveel mogelijkheid onduidelijkheid weg over wat nu wel of niet voorgaat.

Modelregelingen

Heb je voor jouw organisatie een huishoudelijk reglement nodig? Een goed model van een huishoudelijk reglement voor een stichting en een huishoudelijk reglement voor een vereniging en zelfs een specifiek huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging koop je via DoeHetZelfNotaris.

Je kan ook andere specifieke regelingen opstellen, zoals een contributieregeling voor een vereniging, of een sponsorregeling. Een goed model van deze regelingen vind je op verenigingen.nl of stichting.nl.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen