Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Home ┬╗ Is een huishoudelijk reglement verplicht?
8.6
Is een huishoudelijke reglement verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben. Maar bij verenigingen is het bijna onmisbaar. Je kunt veel interne zaken regelen.

Huishoudelijke reglement

Brief

In een huishoudelijke reglement staan regels over de interne organisatie en werkwijze van de organisatie. Het reglement is een aanvulling op de statuten. Deze hoeft niet door de notaris te worden opgesteld. Dat kan de organisatie zelf. Dat geldt ook voor de wijzigingen.

Het is niet verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben. Bij een stichting met bijvoorbeeld drie personen zal het ook niet zo snel nodig zijn. Maar vooral bij verenigingen is het bijna onmisbaar. Omdat je daar al snel met meerdere mensen zit kan het handig zijn om in een huishoudelijk reglement de regels vast te leggen. In de statuten staat de basis, hetgeen verplicht is. Hier kan je een gedetailleerdere invulling aan geven met het huishoudelijk reglement.

Niet in strijd met statuten

Een belangrijk wettelijke eis is er wel. Het huishoudelijk reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten. Dus de statuten zijn juridisch leidend en hoger in rang dan een huishoudelijk reglement. Je kan de statuten dus ook niet wijzigen met een huishoudelijk reglement. Dat zal je altijd via de notaris moeten laten lopen.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen het huishoudelijk reglement en de statuten dan is de tekst in de statuten leidend.

Wat regelt een vereniging?

In de statuten staat in algemene zin wat voor leden er zijn. Je kunt aanvullend regelen wie dat exact zijn, hoe ze zich aan kunnen melden. Ook de eventuele contributie en de mogelijke uitzonderingen (ereleden of minvermogenden) kan je zo vastleggen. Mogelijk wil je regels opstellen voor de vergadering. Dat kan, in aanvulling op de statuten.

Niet verplicht, waarom zou je het dan opstellen?

Het reglement kan handig zijn, ook al is het niet verplicht. Als voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is welke regels er gelden, werkt dat een stuk effici├źnter en kunnen problemen worden voorkomen. Het reglement zorgt voor duidelijkheid binnen de organisatie.

Bij een vereniging is het gebruikelijk dat de algemene vergadering dit reglement opstelt en indien nodig wijzigt. Bij een stichting is het het bestuur dat het reglement opstelt en wijzigt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verenigingen