Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?

Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?

Home » Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?
8.5
Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?

Ja zeker is dat mogelijk. Net zoals een gewone natuurlijke persoon een rechtspersoon kan oprichten. Dus bijvoorbeeld een stichting kan een BV oprichten, een BV kan een coöperatie oprichten, een BV kan een BV oprichten.

Hoe werkt het

Brief

De wet stelt een rechtspersoon (vaak) gelijk met een natuurlijke persoon. Zo kan een rechtspersoon lid zijn van een vereniging, contractspartij, erfgenaam zijn en eigenaar zijn van goederen. Ook kan een rechtspersoon een andere rechtspersoon oprichten. Bijvoorbeeld een BV die een andere BV of stichting opricht.

Een probleem is wel dat de rechtspersoon zelf niks kan doen. Mensen (natuurlijke personen) moeten daarom voor de rechtspersoon handelen, dat wil zeggen dat natuurlijke personen hem moeten vertegenwoordigen en namens de rechtspersoon moeten handelen. De bestuurder zal daarom namens de oprichtende rechtspersoon bij de notaris zitten en de notariële oprichtingsakte ondertekenen.

De bestuurder moet dan wel bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Zeker voor het oprichten van andere rechtspersonen moet dit expliciet zijn opgenomen in de statuten. De statuten kunnen daarover echter andere afspraken bevatten. Ook moet het oprichten van andere rechtspersonen passen in de statutaire doelstelling van de oprichtende rechtspersoon.

Dat wil zeggen dat het in algemene zin is toegestaan. Maar dat de notaris altijd in de statuten van oprichtende rechtspersoon moet kijken of dit expliciet is toegestaan. Hierdoor kan het in de praktijk soms lastig zijn of zelfs niet mogelijk. Dan moeten eerst de statuten van de oprichtende organisatie gewijzigd worden.

Voorbeeld

Een bekend voorbeeld van een vereniging die is opgericht door een rechtspersoon is de politieke partij PVV. De enige twee leden zijn een stichting en Geert Wilders. Toch is dit juridisch gezien een vereniging, want er zijn twee leden. Je kan ook geen lid worden van de PVV.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Oprichting BV