Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?

Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?

Home » Kan een rechtspersoon een rechtspersoon oprichten?
8.6

Kan een rechtspersoon een rechtsperoon oprichten?

Kan een rechtspersoon een andere rechtspersoon oprichten? Dus kan je met een BV een BV oprichten? Kan je met een stichting een vereniging oprichten? Ja dat kan.

De wet stelt een rechtspersoon (vaak) gelijk met een natuurlijke persoon. Zo kan een rechtspersoon lid zijn van een vereniging, contractspartij, erfgenaam zijn en eigenaar zijn van goederen. Ook kan een rechtspersoon een andere rechtspersoon oprichten. Bijvoorbeeld een BV die een andere BV of stichting opricht.

Een probleem is wel dat de rechtspersoon zelf niks kan doen. Mensen (natuurlijke personen) moeten daarom voor de rechtspersoon handelen, dat wil zeggen dat natuurlijke personen hem moeten vertegenwoordigen en namens de rechtspersoon moeten handelen. De bestuurder zal daarom namens de oprichtende rechtspersoon bij de notaris zitten en de notariële oprichtingsakte ondertekenen.

De bestuurder moet dan wel bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Zeker voor het oprichten van andere rechtspersonen moet dit expliciet zijn opgenomen in de statuten. De statuten kunnen daarover echter andere afspraken bevatten. Ook moet het oprichten van andere rechtspersonen passen in de statutaire doelstelling van de oprichtende rechtspersoon.

voorbeeld

Een bekend voorbeeld van een vereniging die is opgericht door een rechtspersoon is de politieke partij PVV. De enige twee leden zijn een stichting en Geert Wilders. Toch is dit juridisch gezien een vereniging. Je kan ook geen lid worden van de PVV.

Lees meer over de rechtspersoon op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting BV

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag