Doelstelling stichting wijzigen

Doelstelling stichting wijzigen

Home » Doelstelling stichting wijzigen
8.6
Kan je doelstelling van een stichting wijzigen?

Ja, je kan de doelstelling van een stichting wijzigen. Gaat het om een forse wijziging dan zijn er wel wat haken en ogen. Hoe ga je om met donaties of subsidies die al zijn ontvangen op de oude doelstelling. Verlies je op deze manier niet de ANBI-status. Soms is het dus verstandiger een nieuwe stichting op te richten.

Doelstelling is de kern

Brief

De statutaire doelstelling van een stichting is de kern van de stichting. Het is de reden waarom de stichting bestaat. Hiervoor heb je geld ingezameld of subsidies ontvangen. Je kan die doelstelling formeel gezien altijd wijzigen. Hiervoor is een bestuursbesluit nodig en dat zal moeten voldoen aan de eisen die hieraan gesteld zijn in de statuten.

Gevolgen voor bestaande organisatie. Het is maar de vraag of je een dergelijke wijziging altijd kan doorvoeren. Als het een aanscherping van je doelstelling is, dan is er niet veel aan de hand. Je richtte je eerst op het redden van katachtigen. Dat scherp je aan naar tijgers. Het is eigenlijk niet eens noodzakelijk om dat te wijzigen in de statuten.

Anders is het als je een fundamentele wijziging doorvoert. In plaats van stimuleren van muziekonderwijs ga je nu sportvelden aanleggen. Dit zal vermoedelijk niet kunnen zonder wijziging van de statuten.

Gevolgen relatie met donateurs

De meeste stichtingen hebben hun inkomsten uit donaties. De donateurs, sponsors of andere geldverschaffers hebben dat geld verstrekt voor een bepaald doel. Het is op zijn minst niet netjes om de doelstelling dan te wijzigen. Onder omstandigheden kan het zelfs wanbestuur zijn. Zijn er geen financiële reserves? Dan speelt dit niet.

Gevolgen voor ANBI

Als de bestaande organisatie de ANBI status heeft, dan is het maar de vraag of de nieuwe doelstelling daar ook aan voldoet. Verliest de stichting de ANBI-status, dan heeft dat grote gevolgen. Mogelijke fiscale voordelen moeten soms terugbetaald worden. De wijze waarop de nieuwe doelstelling is verwoord is dus heel bepalend. Bovendien zijn de eisen voor ANBI-doelstellingen fors aangescherpt.

Doel niet meer te verwezenlijken

Een bijzonder situatie is het als de doelstelling van de stichting praktisch niet meer te verwezenlijken is. Dit komt voor bij stichtingen, vaak oude fondsen. De doelstelling is honderd jaar geleden door iemand beschreven. Die doelstelling is niet meer uit te voeren. Bijvoorbeeld stimuleren van meisjesonderwijs aan school X, terwijl die school niet meer bestaat. Als statuten het mogelijk maken kan het bestuur de doelstelling wijzigen. Soms is dat niet mogelijk en dan moet de rechter de doelstelling wijzigen. De rechter is zeer terughoudend bij deze bevoegdheid.

Beter nieuwe stichting

Het kan zoals je leest dus vaak eenvoudiger zijn om een nieuwe stichting te beginnen. De juridische kosten zijn zelfs iets lager. Nadeel is dat je misschien bestaande zaken niet kan overnemen, zoals de bankrekening. Heb je eenmaal twee stichtingen, dan kan de nieuwe stichting wel zaken overnemen van de oude stichting.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen