Statutaire doelstelling

Statutaire doelstelling

Home » Woordenboek » Statutaire doelstelling
8.6

Wat is een statutaire doelstelling?

stichting dierennood

De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon wil bereiken.

De rechtspersoon is gebonden aan de statutaire doelstelling. Dat bekent dat de werkzaamheden van de rechtspersoon moeten vallen binnen haar doelstelling of werkterrein. Meestal is het statutaire doel dan ook ruim omschreven in de statuten. Als je handelt buiten de doelstelling dan kan dat onbehoorlijk bestuur zijn.

Voor stichtingen gelden strenge eisen voor de statutaire doelomschrijving. Zo moeten stichtingen verplicht een maatschappelijk of sociaal doel hebben en nastreven. Dat heeft te maken met het winstuitkeringsverbod voor de stichting. Als het stichtingsbestuur werkzaamheden verricht die in strijd zijn met de statutaire doelstelling, bijvoorbeeld door het doen van bepaalde geldtransacties, dan is het bestuur aansprakelijk voor de eventuele schade die de stichting daardoor lijdt.

Een wijziging van de statutaire doelstelling moet je via de notaris vastleggen in een notariële akte. Die akte wordt dan ingeschreven in het Handelsregister, zodat anderen kunnen zien wat de (nieuwe) doelstelling van de rechtspersoon is.

  • Het meervoud van statutaire doelstelling is statutaire doelstellingen