Hoe een stichting omzetten naar BV?

Hoe een stichting omzetten naar BV?

Home » Hoe een stichting omzetten naar BV?
8.5

Stichting omzetten naar BV

Hoe kan ik mijn stichting omzetten naar een BV?

Op een gegeven moment kan je de wens hebben om jouw stichting om te zetten in een andere rechtsvorm. Bijvoorbeeld als een andere rechtsvorm achteraf toch beter past bij de organisatie of activiteiten. De wet vindt dit wel een belangrijke en risicovolle ingreep, daarom komt hier ook de rechter aan te pas. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de stichting een bedrijf heeft en een BV een betere rechtsvorm is.

Eisen voor omzetting van stichting naar andere rechtsvorm

Om de stichting om te zetten naar een andere rechtsvorm moet je de volgende formele stappen doorlopen. Van alle besluiten moet je natuurlijk schriftelijk notulen hebben.

  1. Omzettingsbesluit van het bestuur met dezelfde eisen voor statutenwijzigingsbesluit
  2. Besluit van het bestuur tot statutenwijziging
  3. Ondertekende notariële akte van omzetting (met nieuwe statuten)
  4. Toestemming van de rechtbank (rechterlijke machtiging)
  5. Na de omzetting moeten de wijzigingen worden opgenomen in het Handelsregister.

Rechterlijke machtiging omzetting

Alleen de rechtspersoon zelf (dus de stichting) kan aan de rechter toestemming vragen tot omzetting. Bij dat verzoek moet een conceptakte van omzetting zitten. De rechter beslist dan of omzetting is toegestaan. Hij maakt dan een belangenafweging. Daarbij betrekt hij bijvoorbeeld tegenstanders van de stichting, donateurs of andere belanghebbenden.

In de nieuwe statuten moet staan dat het vermogen alleen met toestemming van de rechter mag worden gebruikt. Dit is het vermogen dat de stichting voor de omzetting heeft opgebouwd. Daarmee wordt voorkomen dat het geld wat de stichting eerst had verworven voor het statutaire doel, na de omzetting met een ander doel wordt uitbetaald. Dat is het beklemd vermogen. De stichting heeft namelijk een uitkeringsverbod.

Let op: als de statuten van de stichting wijziging niet toestaan, dan is omzetting ook niet mogelijk.
Je begrijpt dat me zoveel extra formaliteiten deze omzetting niet via DoeHetZelfNotaris kan, je kan wel een offerte vragen bij één van onze notarissen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting BV

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag