Uitkeringsverbod

Uitkeringsverbod

Home » Woordenboek » Uitkeringsverbod
8.6

Wat is het uitkeringsverbod?

Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters. Alsook aan bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder.

Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie staat. Een redelijke management fee voor het stichtingsbestuur mag dus wel. Maar het bestuur mag zich niet verrijken. Een stichting mag winst maken, zie ook commerciële stichting. Een Stichting Administratie STAK die winst uitkeert is niet in strijd met het uitkeringsverbod.

Overtreding van het uitkeringsverbod kan leiden tot ontslag van het stichtingsbestuur.  of ontbinding van de stichting (op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie) door de rechtbank.

Na omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm blijft het uitkeringsverbod gelden, je noemt dat het beklemd vermogen. Alleen met toestemming van de rechter mag je het vermogen (opgebouwd voor het statutaire goede doel) na de omzetting voor een ander doel gebruiken.

Let op: verenigingen mogen geen winst verdelen onder de leden. Een coöperatie mag dat wel.

  • Het meervoud van uitkeringsverbod is uitkeringsverboden