Beklemd vermogen

Beklemd vermogen

Home » Woordenboek » Beklemd vermogen
8.5

Wat is het beklemd vermogen?

Het beklemd vermogen is het vermogen van een omgezette rechtspersoon. Dat vermogen mag je niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel dan het oude doel gebruiken. Ook wel vermogensklem. Dit geldt voor rechtspersonen die vóór omzetting de rechtsvorm van de stichting hadden. Het is een uitvloeisel van het uitkeringsverbod.

Bij omzetting van een stichting moet in de nieuwe statuten staan dat je het vermogen van de stichting na omzetting niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel dan het oude doel mag gebruiken.

Het voorkomt dat een stichting geld inzamelt voor een goed doel en daarna de stichting omzet in een BV. Om vervolgens de bestuurders te verrijken met dat geld. Overtreding kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals bestuurdersaansprakelijkheid of ontbinding van de rechtspersoon (op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie). Zie ook uitkeringsverbod.

  • Het meervoud van beklemd vermogen is beklemde vermogens