Betekenis Beklemd vermogen

Het beklemd vermogen is het vermogen van een omgezette rechtspersoon dat niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel dan het oude doel mag worden gebruikt. Ook wel vermogensklem. Dit geldt voor rechtspersonen die vóór omzetting de rechtsvorm van de stichting hadden. Het is een uitvloeisel van het uitkeringsverbod.

Bij omzetting van een stichting moet in de nieuwe statuten staan dat het vermogen van de stichting na omzetting niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel (dan het oude doel) mag worden gebruikt.

Het voorkomt dat een stichting geld inzamelt voor een goed doel en daarna wordt omgezet in een BV om vervolgens de bestuurders te verrijken met dat geld. Overtreding kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals bestuurdersaansprakelijkheid of ontbinding van de rechtspersoon (op verzoek van een belanghebbende of het Openbaar Ministerie). Zie ook uitkeringsverbod.

  -   Meervoud van Beklemd vermogen: beklemde vermogens

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een stichting op