Verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

Verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

Home ยป Verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?
8.6
Wat is het verschil tussen Statuten en een Huishoudelijk Reglement?

De statuten bevatten de grondregels. Die zijn vastgesteld bij de notaris en dus niet eenvoudig te wijzigen. Het huishoudelijk reglement is de uitwerking naar de praktijk van die regels.

Statuten

De statuten van een vereniging of stichting bevatten de grondregels van de organisatie. Hierin staan naam, statutaire doelstelling en bestuursonderwerpen. Deze statuten zijn vaak vrij algemeen geformuleerd. Dat is ook aan te raden, want voor iedere wijziging van de statuten moet je weer naar de notaris.

Huishoudelijk Reglement

Je kunt de statuten aanvullen met een huishoudelijk reglement. Hierin kun je van alles regelen over de dagelijkse gang van zaken. Je kunt ook de doelstelling verder uitwerken en de manier van vergaderen etc. De regels zijn aanvullend, ze kunnen dus niet in strijd zijn met de statuten.

Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat het niet door de notaris hoeft te worden opgesteld. Bij wijzigingen heb je dus geen notaris nodig. Je kan ook andere specifieke regelingen opstellen, zoals een contributieregeling voor een vereniging of een sponsorregeling.

Eenvoudig gezegd: de statuten zijn het hoogste recht, het huishoudelijk reglement is de uitwerking.

Voordeel huishoudelijk reglement

Met een huishoudelijk reglement leg je de interne procedures goed vast. Voor iedereen is dan duidelijk hoe jullie met elkaar omgaan. Jullie leggen dat zelf vast en het is dus toegesneden op jullie eigen organisatie. Bovendien is het flexibel. Jullie kunnen het reglement ook weer wijzigen als het niet meer aansluit bij de werkwijzen.

Modellen huishoudelijk reglement

Het goedkope tarief voor het oprichten van een organisatie op onze site gaat er van uit dat je werkt met standaard statuten. Dat hoeft ook zeker geen probleem te zijn als je die aanvult met een huishoudelijk reglement. Een goed model van een huishoudelijk reglement voor een stichting en een huishoudelijk reglement voor een vereniging en zelfs een specifiek voor een personeelsvereniging koop je via DoeHetZelfNotaris.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen