De statutaire naam van een rechtspersoon moet bij de oprichting verplicht worden opgenomen in de statuten. De wet verplicht niet dat de statutaire naam voluit geschreven moet worden. Wel moet de statutaire naam niet verwarrend zijn en voldoende onderscheidend zijn in vergelijking met andere namen. Als de afkorting verwarrend is, dan moet de naam worden gewijzigd (via een statutenwijziging).

  Voor de Naamloze en Besloten Vennootschap geldt dat de rechtspersoon de rechtsvorm ook moet opnemen in de statutaire naam. Dat mag worden afgekort tot NV en BV.

  Let ook op: afkortingen van buitenlandse rechtsvormen toevoegen aan de statutaire naam, terwijl het een Nederlandse rechtspersoon is, mag niet. Dus je kan niet een Nederlandse BV in de naam Ltd meegeven bijvoorbeeld.

  Meestal wordt in de statuten de naam voluit genoemd en daarna de afkorting vermeld.

  Richt nu een coöperatie op
  Richt nu een BV op
  Richt nu een stichting op
  Richt nu een vereniging op

  Is je vraag niet voldoende beantwoord?

  Stel je vraag

  Lees meer over Oprichting BV