Rechtspersoon als erfgenaam?

Rechtspersoon als erfgenaam?

Home » Rechtspersoon als erfgenaam?
8.6
Kan een stichting erfgenaam zijn?

Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament een rechtspersoon als erfgenaam benoemen. Je neemt bijvoorbeeld een goed doel als erfgenaam op zoals een stichting of vereniging. Die rechtspersoon heeft dan recht op een erfdeel van jouw nalatenschap.

Rechtspersoon kan erven

De wet stelt een rechtspersoon (vaak) gelijk met een natuurlijk persoon, dus een mens van vlees en bloed. Dat betekent dat rechtspersonen ook mogen erven. Soms wordt hiervoor een zogenaamde testamentaire stichting opgericht op basis van een testament.

Goed doel (ANBI) als erfgenaam

als erfgenaam

Het komt vaak voor dat stichtingen of verenigingen met een goed doel (ANBI) in een testament worden opgenomen. Rechtspersonen met een ANBI-status zijn namelijk vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Zij kunnen dus iedere euro uit jouw nalatenschap besteden aan het goede doel. Lees verder: Nalaten aan een goed doel, hoe doe je dat?

Informele vereniging als erfgenaam

Let wel op: verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid ofwel informele verenigingen kunnen geen erfgenaam zijn. Dat zijn vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte.

Maar het is wel mogelijk om in jouw testament een informele vereniging als erfgenaam te benoemen. Als jij wilt dat die vereniging op het moment van jouw overlijden erfgenaam wordt, dan is wel vereist dat de statuten van de vereniging op dat moment notarieel zijn vastgelegd. Anders heeft de erfstelling geen rechtsgevolg. Dat betekent dat de informele vereniging dan alsnog geen erfgenaam is, dus ondanks de benoeming in het testament.

Complicatie

Een probleem is dat de rechtspersoon zelf niks kan doen. Mensen (natuurlijke personen) moeten daarom voor de rechtspersoon handelen. Dat wil zeggen dat natuurlijke personen hem moeten vertegenwoordigen en namens de rechtspersoon moeten handelen, ook bij een erfenis. De rechtspersoon als erfgenaam is daarom afhankelijk van andere personen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over ANBI