Wat is de SBBI status?

Wat is de SBBI status?

Home ยป Wat is de SBBI status?
8.6
Wat is de SBBI status?

SBBI is een fiscale status waardoor de organisatie geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen. Je hoeft dit niet vooraf te regelen. Je kun het beroep op de SBBI doen als je aangifte doet.

Stichting of vereniging met SBBI status

Als je een stichting of vereniging met een Sociaal Belang Behartigende Instelling SBBI status wil oprichten dan gelden daarvoor bepaalde eisen.

De SBBI status is niet iets dat je vooraf hoeft aan te vragen bij De Belastingdienst. Je geeft dit aan op het moment dat je aangifte schenkbelasting of erfbelasting doet. Deze aangifte moet je als organisatie doen als je in een jaar meer ontvangt dan de vrijstelling voor de schenk- of erfbelasting. Als organisatie val je onder de groep “overige ontvangers”. De vrijstelling wijzigt ieder jaar met een paar procent en actuele cijfers vind je op onze site.

De SBBI status verschilt daarin van de ANBI status. Die moet je vooraf aanvragen.

Statuten SBBI

Een SBBI is gericht op het individuele belang van de leden (bij een vereniging) of van een bepaalde groep (bij de stichting). Daarin zit het verschil met de ANBI, die het algemene belang dient. De Belastingdienst heeft het bij de SBBI status over:

  • de individuele ontplooiing van uw leden;
  • de samenhang van de samenleving;
  • een gezondere samenleving.

Er zijn dus geen eisen aan de statuten in formele zin. Je moet wel zorgen dat je bij de statutaire doelstelling van de organisatie deze richtlijn volgt.

Vooral verenigingen

De SBBI is vooral geschikt voor verenigingen. In het verleden vroegen die vaak een ANBI aan. Dat kan niet meer. In de lijst met voorbeelden zie je allerhande verenigingen. Vooral sportclubs en dergelijke zijn geschikt om de SBBI te krijgen..

Kijk voor voorbeelden van de SBBI status op de site van De Belastingdienst.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen