Oprichten Nederlandse rechtspersoon met buitenlandse bestuurders?

Oprichten Nederlandse rechtspersoon met buitenlandse bestuurders?

Home » Oprichten Nederlandse rechtspersoon met buitenlandse bestuurders?
8.6
Is het mogelijk om een Nederlandse rechtspersoon op te richten met buitenlandse bestuurders?

Ja zeker kan dat. Er zijn wel een paar hobbels. Statuten zijn verplicht in het Nederlands. Bestuurders moeten gecontroleerd in registers. Bij buitenlandse bestuurders kan dat minder eenvoudig. Er zijn dus meestal wel meer kosten.

Rechtspersoon oprichten met buitenlandse bestuurders

Wij willen een stichting oprichten, maar een aantal potentiële bestuurders woont in het buitenland, kan dat? Ik wil een BV oprichten maar een aandeelhouder woont in Amerika, kan dat?

Ja dat is mogelijk. De wet zegt niet dat een bestuurder van een rechtspersoon, zoals een stichting of Besloten Vennootschap, de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Juridisch is er dus geen probleem.

Praktische problemen

Als een buitenlandse bestuurder bij een Nederlandse notaris een rechtspersoon wil oprichten, dan moet die buitenlandse persoon zich wel legitimeren en dan tegelijk een volmacht tekenen. Dat legitimeren moet in principe bij de Nederlandse notaris die de rechtspersoon zal oprichten.

buitenlandse bestuurders

De notaris is verplicht op grond van de WWFT om alle betrokken personen bij de oprichting te controleren. In Nederland doet de notaris dat bijvoorbeeld in het BRP en in het faillissementsregister. Daar staan geen buitenlandse ingezetenen in. Om die controles toch uit te voeren moet de notaris fors meer werk uitvoeren. Je kan dan ook fors hogere kosten tegemoet zien.

Het verschilt per land of en hoe legitimatie in het buitenland kan. Soms zijn er in die landen ook notarissen en soms moet het bij een advocaat, terwijl het soms alleen mogelijk is op de ambassade of een consulaat. Er zijn dus wel wat praktische bezwaren. Ook moeten er dus extra documenten worden gemaakt en vertaald. Dat brengt ook kosten met zich mee.

Zetel in Nederland

De rechtspersoon moet zijn zetel in Nederland hebben. Dit is bepaald in de wet. Deze bepaling in terug te vinden in de volgende wetartikelen van het Burgerlijk Wetboek:

Taalprobleem

Dan is er het taalprobleem. Alle statuten moeten in het Nederlands opgesteld. Dat wil zeggen dat je die (deels) moet vertalen voor de buitenlandse betrokkenen. Dat is verplicht indien zij geen Nederlands spreken. Het heeft geen zin om de statuten integraal te vertalen, de Nederlandse tekst zal leidend blijven.

Oplossing: later toevoegen

De meest eenvoudige en goedkope oplossing. Je richt de rechtspersoon op met een paar Nederlanders. Die nemen direct na de oprichting het besluit om de buitenlandse personen op te nemen in het bestuur. Zij kunnen zich online aanmelden via het handelsregister. Daarbij gelden veel minder beperkingen dan bij de oorspronkelijke oprichting bij de notaris. Zo hoeven er op dat moment geen vertaalde statuten te zijn. En het scheelt in de kosten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen