Statuten niet wijzigbaar?

Statuten niet wijzigbaar?

Home » Statuten niet wijzigbaar?
8.6

Niet wijzigbare statuten

Kan ik de statuten niet wijzigbaar maken?

Ja, het is mogelijk dat je statuten van een rechtspersoon niet wijzigbaar kan maken. Daar kan bijvoorbeeld behoefte aan bestaan bij stichtingen die een erfenis beheren. Die worden met een bepaald (specifiek) doel opgericht. Het is dan niet de bedoeling dat het stichtingsbestuur (bijvoorbeeld na het overlijden van een persoon waarvoor de stichting is opgericht) dan ineens de statuten (waaronder het statutaire doel) wijzigen waardoor ook de stichting helemaal verandert.

Stichtingen

Bij stichtingen moeten de statuten bij de oprichting uitdrukkelijk bepalen dat de statuten kunnen worden aangepast. Als dat niet is vermeld, dan kunnen de statuten niet worden gewijzigd. In sommige gevallen (als het naleven van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting niet kunnen zijn gewild) kan in het geval de statuten niet wijzigbaar zijn, het bestuur of een belanghebbende alsnog aan de rechter verzoeken tot statutenwijziging.

Nadelen niet wijzigbaar zijn

Nederland kent veel slapende fondsen. Dat komt mede doordat soms statuten niet te wijzigen zijn. Als de doelstelling van een stichting heel beperkt is (vioolspelende meisjes uit een bepaalde familie), dan kan het onmogelijk zijn om nog uitkeringen te doen. De stichtingen worden niet opgeheven maar leiden een slapend bestaan. Vandaar dat algehele wijzigingsverboden niet aan te bevelen zijn.

Naamloze en Besloten Vennootschap en Vereniging

Bij oprichting (of later bij statutenwijziging) van de NV of BV kan in de statuten worden opgenomen dat de statuten niet wijzigbaar zijn. Statutenwijziging is dan alsnog mogelijk met algemene stemmen (unanimiteit, dus alle aandeelhouders moeten instemmen) in een Algemene Aandeelhouders Vergadering waar alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Hetzelfde geldt voor de vereniging en coöperatie. Dan moeten alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen met de statutenwijziging.

Daarnaast is het mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van de statuten niet wijzigbaar te maken. Dat gaat minder ver en is in de praktijk bruikbaarder dan de gehele statuten niet wijzigbaar maken.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Oprichting stichting