Schuldsanering en bestuurder worden?

Schuldsanering en bestuurder worden?

Home » Schuldsanering en bestuurder worden?
8.6
Verbiedt schuldsanering het zitten in het bestuur?

Nee. Als je in de schuldsanering zit mag je geen grote financiële risico’s nemen. Je mag nog wel zelf contracten aangaan. Dus je kan ook in het bestuur van een vereniging, stichting of zelfs een BV gaan zitten. Je kan alleen niet persoonlijk garant staan.

Schuldsanering en bestuurder zijn

Kan ik in het bestuur als ik in de schuldsanering zit?
Als je in de schuldsanering terechtkomt, dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder die jouw schulden gaat betalen met jouw vermogen. Je bent dan beperkt in jouw mogelijkheden om helemaal zelfstandig jouw eigen (financiële) zaken te regelen. Mag je nog bestuurder worden van een rechtspersoon als je in de schuldsanering zit?

Schuldsanering

geld schenken

Er is geen wettelijke regel die zegt dat je geen bestuurder mag worden als je in de schuldsanering zit. Dat geldt dus voor alle besturen, stichtingen, verenigingen, BV’s of coöperaties. Of je ook daadwerkelijk als bestuurder wordt benoemd (door de aandeelhouders of Algemene Vergadering) is een andere vraag.

De schuldsanering, op grond van de WSNP, heeft alleen gevolgen voor het aangaan van overeenkomsten met grote financiële gevolgen (zoals borgtochten) en het beheren van jouw vermogen (dat wordt verdeeld over jouw schuldeisers). Je blijft wel zelf bevoegd om rechtshandelingen te verrichten, zoals het aangaan van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst. Je kan dus bijvoorbeeld niet persoonlijk borg staan voor de verplichtingen van de organisatie.

Statuten en kwaliteitseisen

De statuten van de rechtspersoon waarvan je bestuurder wilt worden, kunnen bepalen dat alleen personen die niet in de schuldsanering zitten bestuurder mogen zijn. Dat is een kwaliteitseis. Een belanghebbende kan een benoeming die daarmee in strijd is terugdraaien. Ga daarom na of de statuten iets zeggen over de schuldsanering en bestuurders.

Als je eenmaal bestuurder bent en daarna pas in de schuldsanering komt, kan dat een reden zijn voor ontslag. Het is over het algemeen niet verantwoord dat een persoon die in de schuldsanering terecht komt de (financiële) gang van zaken van een rechtspersoon gaat regelen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen