Oneven aantal bestuursleden verplicht?

Oneven aantal bestuursleden verplicht?

Home » Oneven aantal bestuursleden verplicht?
8.6
Moet het bestuur bestaan uit een oneven aantal bestuursleden?

Nee, er is geen wettelijke plicht dat het bestuur uit een oneven aantal bestuurders moet bestaan. Een oneven aantal is wel praktisch bij stemmingen, je hebt dan minder kans op een patstelling. Voor een ANBI status zijn minstens drie bestuurders vereist.

Oneven aantal bestuursleden

oneven aantal bestuursleden

Een rechtspersoon, zoals een stichting, vereniging of besloten vennootschap, moet altijd een bestuur hebben. De wet bepaalt niet uit hoeveel bestuurders het bestuur maximaal moet of kan bestaan. Ook is niet verplicht dat het bestuur uit een even of oneven aantal bestuursleden moet bestaan. Je mag dit dus helemaal zelf bepalen.

Het voordeel van een oneven aantal bestuursleden is dat je bij de stemming over besluiten makkelijk een meerderheid hebt. Bij een even aantal bestuursleden (die ieder één stem hebben) is er meer kans op patstellingen (stakende stemmen).

Een heel groot bestuur is ook niet zo praktisch om besluiten te nemen. Stel een bestuur van twintig mensen, die doen er vaak lang over om het eens te worden. Je kan dan beter niet iedereen in het bestuur opnemen. Zet die mensen in door commissies in te stellen.

ANBI minimum bestuur

Let wel op: één van de vereisten voor het kunnen krijgen van de ANBI-status is dat de vereniging of stichting minimaal drie bestuursleden heeft.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Stichtingen