Wat komt in het UBO-register te staan?

Wat komt in het UBO-register te staan?

Home » Wat komt in het UBO-register te staan?
8.5

Inhoud van UBO-register

Wat komt er in het UBO-register te staan?
Het UBO-register (Ulimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat in januari 2020 in werking zal treden. In dit register zal worden opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse onderneming of rechtspersoon is. Dat zijn personen die meer dan 25% belang in een organisatie hebben. De invoering van het UBO-register is een maatregel voor het tegengaan van financiële criminaliteit, zoals het witwassen van geld, fraude en belastingontduiking. Maar wat komt er eigenlijk in het UBO-register te staan en voor wie geldt de UBO-registratieplicht? Wie mogen het UBO-register inzien?

Persoonsgegevens en belang

In het UBO-register staan de persoonsgegevens van de UBO. Dat zijn de voor- en achternaam, geboortemaand en jaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO. Ook staat erin wat de aard en omvang van het economisch belang van de uiteindelijke eigenaar is.

Wie moeten in het UBO-register worden ingeschreven? De overheid geeft aan dat dit bij een BV of NV bijvoorbeeld gaat om:

  • personen met meer dan 25% van de aandelen;
  • personen met meer dan 25% van de stemrechten;
  • en personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming

In het register moeten de UBO’s van rechtspersonen zoals Besloten Vennootschappen, stichtingen (ook STAK’s en ANBI’s!) en verenigingen komen te staan. Maar ook de UBO’s van Vennootschappen Onder Firma’s en maatschappen moeten worden geregistreerd. De UBO’s van kerkgenootschappen, eenmanszaken, Verenigingen van Eigenaren (VvE) en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zullen geen registratieplicht hebben.

Kamer van Koophandel

De informatie uit het UBO-register wordt door de onderneming of rechtspersoon zelf aangeleverd. Dat zijn in de praktijk de personen die de onderneming of rechtspersoon inschrijven in het handelsregister.

Het UBO-register zal deel gaan uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen mag dan tegen betaling op naam van de onderneming of rechtspersoon via het handelsregister opzoeken wie de UBO is.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris