Alles over het UBO-register

Alles over het UBO-register

Home » Alles over het UBO-register
8.5
Hoe zit dat met het UBO-register?

Alle BV’s en andere rechtspersonen zoals stichtingen moeten verplicht registreren wie er bij hun uiteindelijk de belanghebbende zijn. Die registratie doe je in bij de Kamer van Koophandel. Je moet alle personen opgeven die eigenaar zijn of uiteindelijk het voor het zeggen hebben.

Alles wat je wilt weten over het UBO-register

Het UBO-register. Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat is het exact? Hoe werkt dat en hoe doe je zelf een melding? Wil je alles weten over het UBO-register, je leest het hier.

Inhoud van UBO-register

Wat staat er in het UBO-register? Het UBO-register (Ulimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse onderneming of rechtspersoon is. Dat zijn personen die meer dan 25% belang in een organisatie hebben.

Het gaat dus steeds om de natuurlijke persoon die uiteindelijk de zeggenschap heeft in een rechtspersoon. Ook al hangt er een kerstboom aan BV’s boven, het gaat om die uiteindelijke natuurlijke persoon. Van die persoon staan in het register straks de naam, geboortedatum, geboorteplaats, BSN en nog een aantal gegevens.

UBO is meer dan aandelen of bestuurder

Handen schudden

De UBO is in gedachten van de regeling iedereen die zeggenschap heeft over een organisatie. Formeel moet je dus alle personen melden die daadwerkelijk zeggenschap hebben. Een voorbeeld is dat zeggenschap over de aandelen in een BV via een overeenkomst bij iemand anders liggen. Dan is die persoon of organisatie de UBO. De organisatie die een bepaalde grote donateur laat meebeslissen? Dan is die mogelijk een UBO.

Deze werkelijkheid onttrekt zich aan controle. Om die redenen willen notarissen dan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de UBO-melding.

Persoonsgegevens en belang

In het UBO-register staan de persoonsgegevens van de UBO. Dat zijn de voor- en achternaam, geboortemaand en jaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO. Ook staat erin wat de aard en omvang van het economisch belang van de uiteindelijke eigenaar is.

Wie moeten in het UBO-register worden ingeschreven? De overheid geeft aan dat dit bij een BV of NV bijvoorbeeld gaat om:

  • personen met meer dan 25% van de aandelen;
  • personen met meer dan 25% van de stemrechten;
  • en personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming

In het register moeten de UBO’s van rechtspersonen zoals Besloten Vennootschappen, stichtingen (ook STAK’s en ANBI’s!) en verenigingen komen te staan. Maar ook de UBO’s van Vennootschappen Onder Firma’s en maatschappen moeten worden geregistreerd.

Kamer van Koophandel

De informatie uit het UBO-register wordt door de onderneming of rechtspersoon zelf aangeleverd. Dat zijn in de praktijk de personen die de onderneming of rechtspersoon inschrijven in het handelsregister.

Het UBO-register maakt onderdeel uit van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan tegen betaling op naam van de onderneming of rechtspersoon via het handelsregister opzoeken wie de UBO is.

Wie mogen het UBO-register inzien?

Iedereen die betaalt kan een uitreksel uit het UBO-register opvragen. Dat is vergelijkbaar met het opvragen van een uittreksel uit het handelsregister. Je kan voorlopig niet andersom zoeken. Dus je kan niet op de naam Heineken vragen welke vennootschappen daaronder hangen.

Maar dat kunnen opsporingsinstanties wel. Zij kunnen op elke manier die ze willen gegevens uit het systeem halen. Door de koppeling op BSN of andere nummers zijn veel gegevens openbaar die dat nu niet zijn. Door de Europese koppeling kunnen ook buitenlandse organisaties in het register.

Waarom is er een UBO-register?

Het Nederlandse register is een uitvloeisel van Europese regelgeving. In alle lidstaten is een dergelijk register ingevoerd. De gegevens kunnen in heel Europa gekoppeld. Op deze manier is pan-Europees inzicht in de belangen in rechtspersonen. Doel is op deze manier beter en sneller op te kunnen treden tegen witwassen en terrorisme.

Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud?

Dat is het zwakke punt van het register. De rechtspersonen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun melding aan het register. Het is niet zo dat notarissen of banken actief de gegevens controleren. Heel plat gezegd, de notaris controleert wel of een UBO 50% van de aandelen heeft in de akte die net is opgesteld. Maar het is niet de taak van de notaris om actief te achterhalen of de kersverse aandeelhouder misschien namens iemand anders handelde.

De UBO-verklaring die ja aflegt bij de notaris is dan ook zo opgesteld dat de notaris geen verantwoordelijkheid neemt voor de feitelijke juistheid.

Wie doet het onderhoud?

Niemand, of allen. Je bent als organisatie zelf verantwoordelijk om wijzigingen te melden. Dus komt er een nieuw bestuur bij de vereniging? Dan geef je een wijziging door aan het handelsregister, maar ook aan het UBO-register.

Dat is dan ook het geval als de aandelenverhouding wijzigt of de stemverhouding. Die wijziging kan inhouden dat iemand die eerst niet als UBO werd gezien, dat nu wel is. Het omslagpunt ligt bij een belang of zeggenschap van 25%.

Notarissen hebben een terugkoppelplicht. Constateren zij een feitelijke afwijking van de situatie in het UBO-register? Dan zij ze verplicht om hiervan melding te doen aan de KvK.

Hoe kom ik in het UBO?

Je moet als organisatie zelf melding maken. Dat moeten alle rechtspersonen doen voor maart 2022. Bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon doet de notaris dat direct voor je. Er is zelfs geen inschrijving mogelijk van rechtspersonen zonder UBO-melding.

Zelf doe je de melding bij de kamer van koophandel.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris