Statutaire zetel wijzigen

Statutaire zetel wijzigen

Home » Statutaire zetel wijzigen
8.6
Moet ik voor het wijzigen van de statutaire zetel naar de notaris gaan?

Ja, dat is verplicht. De statutaire zetel staat namelijk in de statuten van de rechtspersoon. Om de statutaire zetel te wijzigen, moet je dus verplicht naar de notaris. Die zal de statuten aanpassen in een akte. Vervolgens zal de notaris de statutenwijziging doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Zetelverplaatsing

Bij de oprichting van een rechtspersoon moet de notaris statuten opmaken. In die statuten moet in ieder geval, wettelijk verplicht, ook de statutaire zetel van de rechtspersoon staan. Om wat voor reden dan ook kan na de oprichting de wens ontstaan om de statutaire zetel of statutaire vestigingsplaats te verplaatsen naar een andere gemeente.

Brief

Omdat de statutaire zetel in de statuten staat, moet je voor een zetelverplaatsing dus de statuten wijzigen. Die statutenwijziging moet via de notaris plaatsvinden. De notaris maakt dan een nieuwe notariële akte (een akte van statutenwijziging) en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister.

Besluit tot statutenwijziging

Let op: voor een statutenwijziging is een besluit van het daartoe bevoegde orgaan nodig. Bij de besloten vennootschap heb je daarvoor namelijk een aandeelhoudersbesluit nodig. De notaris zal bij het opmaken van de nieuwe statuten moeten nagaan of aan alle formaliteiten voor de statutenwijziging is voldaan.

Voor het wijzigen van het bezoekadres of kantooradres van de rechtspersoon heb je geen statutenwijziging nodig. Die adreswijziging kan je rechtstreeks en gratis bij de Kamer van Koophandel doorgeven.

Vestigingsadres wijzigen

Het is niet altijd nodig om de statutaire zetel aan te passen. Soms is het wijzigen van het vestigingsadres voldoende. Deze wijziging kan je kosteloos doorgeven bij de Kamer van Koophandel.

Lees ook: Adres wijzigen van rechtspersoon

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Statuten BV Wijzigen