Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?

Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?

Home » Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?
8.6
Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?

De oprichter is de persoon die naar de notaris gaat om de organisatie op te richten. Meestal is die ook direct bestuurder. Dat is niet noodzakelijk. Er kunnen ook andere bestuurders zijn dan de oprichter.

De oprichter

Brief

De rechtspersoon moet bij de notaris via een ondertekende notariële akte (oprichtingsakte) worden opgericht door één of meer oprichters. Stichtingen, NV’s en BV’s kunnen door één persoon worden opgericht. Verenigingen en coöperaties moeten door minimaal twee personen worden opgericht.

De oprichter is de persoon die in de oprichtingsakte wordt genoemd als oprichter, ook wel comparant. De oprichter verklaart in de oprichtingsakte dat hij of zij de wil heeft om de rechtspersoon op te richten en zet dan zijn handtekening onder de oprichtingsakte. Nadat de oprichting is voltooid kan de oprichter al buiten beeld verdwijnen. Er zijn soms niet zakelijke redenen waarom iemand graag in de statuten is opgenomen als oprichter. Zo ben je dan wel betrokken vanaf de start.

Ook bij een stichting die bijvoorbeeld is opgericht in een testament zal de oprichter zeker geen bestuurder zijn.

Bestuurders

Daarnaast bepaal je bij de oprichtingsakte (bij de stichting, NV en BV) wie bij de start, de bestuurders van de rechtspersoon zullen zijn. Zij vormen samen het bestuur. De bestuurders zijn de personen die de rechtspersoon onder andere vertegenwoordigen, het beleid vaststellen en toezien op de dagelijkse gang van zaken.

Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door de leden (Algemene Vergadering). Als je wil dat jouw stichting wordt toegelaten als een ANBI, heeft jouw stichting minstens drie bestuurders nodig.

Conclusie verschil bestuurder en oprichter

Het verschil is dus de oprichters (slechts) de rechtspersoon oprichten en dat de bestuurders de rechtspersoon besturen.

Het bestuur is een orgaan met bevoegdheden in tegenstelling tot de oprichter(s). De oprichters hoeven dus niet per se ook de bestuurders te zijn, maar dat is meestal wel zo.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Coöperaties