Boekhoudplicht

Boekhoudplicht

Home » Woordenboek » Boekhoudplicht
8.6

Wat is een boekhoudplicht?

De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet zo bijgehouden dat die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. De boekhoudplicht is ruim en vaag omschreven. Daarom is het raadzaam om zoveel mogelijk relevante documenten met betrekking tot de rechtspersoon te bewaren.

Brief

Het niet voldoen aan die boekhoudplicht kan vergaande gevolgen hebben. Vooral in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement van de rechtspersoon. Handelen in strijd met de administratieplicht (boekhoudplicht) levert automatisch onbehoorlijke taakvervulling op. Alsook het vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dan is de bestuurder in principe aansprakelijk voor het faillissementstekort (de schulden die de failliete BV niet kan betalen). De rechter kan dan zelfs een bestuursverbod opleggen.

  • Het meervoud van boekhoudplicht is boekhoudplichten

Lees meer over Boekhoudplicht op Wikipedia