Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Home » Woordenboek » Bestuurdersaansprakelijkheid
8.6

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor hun handelingen. Het gaat dan om handelingen zie zij als bestuurder van een organisatie verrichten.

Voor organisaties met rechtspersoonlijkheid (zoals, verenigingen, stichtingen en BV’s) geldt dat in beginsel de organisatie aansprakelijk is. Tenzij de bestuurder onbehoorlijk bestuur verricht, dan kan de bestuurder aansprakelijk zijn.

In de wet staan een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid. Onder andere deze:

Recht of Wet
  • artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek: daarin staat dat elke bestuurder zijn taak op een behoorlijke manier dient te vervullen. En dan elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken.
  • artikel 2:11 van het Burgerlijk Wetboek: als een bestuurder een rechtspersoon is, is de bestuurder van die rechtspersoon aansprakelijk. Dat betekent dat er een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed) altijd aansprakelijk is.
  • en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek: dit artikel gaat over de onrechtmatige daad. Als een bestuurder weet of behoort te weten dat de vereniging niet aan haar verplichtingen kan voldoen, handelt de bestuurder onrechtmatig.

Lees ook wat de Belastingdienst schrijft over de bestuurdersaansprakelijkheid.

  • Het meervoud van bestuurdersaansprakelijkheid is bestuursaansprakelijkheden

Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid op Wikipedia

.