Juridische contracten die je nodig hebt voor je BV

Juridische contracten die je nodig hebt voor je BV

Home » Juridische contracten die je nodig hebt voor je BV
8.6
Wat moet ik juridisch regelen voor een BV

Natuurlijk moet je eerst statuten regelen via een notaris. Daarna moet je een aantal zaken vastleggen. De financiële en juridische verhouding tussen jou en de BV. Of als je meer BV’s hebt, tussen de verschillende BV’s en jou.

Contracten voor BV

Als je een BV hebt opgericht dan heb je daarna nog enkele stappen te zetten om de zaak helemaal op orde te maken. Je moet een aantal formele stukken, contracten opstellen. Die worden van je gevraagd door jouw boekhouder of accountant en door de fiscus. Om te beginnen wil je misschien wel de fiscus vragen voor vrijstelling van de het verplichte DGA loon, voor een startende onderneming.

Hieronder zie je een hele reeks juridische documenten. Deze staan allemaal bij elkaar in het pakket. Je kan ze allemaal tegelijk bestellen in een pakket. Bestel dit pakket direct bij het oprichten van de BV. Je krijgt dan een forse korting!

Verhouding tussen jou en je BV

Afhankelijk van de structuur ben je in dienst bij je eigen BV, of heb je twee BV’s.

 • Arbeidsovereenkomst. Met de BV waar je salaris uit ontvangt moet je een arbeidsovereenkomst hebben. Die arbeidsovereenkomst sluit je dus eigenlijk met jezelf. Als werknemer enerzijds en als aandeelhouder/bestuurder anderzijds. Toch is het van belang dat je die overeenkomst opstelt. Je regelt dan de belangrijkste zaken, zoals jouw salaris en de wijze van betalen.
  Een modelarbeidsovereenkomst DGA met eigen BV bevat de kern van de arbeidsovereenkomst. Tegelijk is duidelijk dat het een bijzondere situatie is.
 • Managementovereenkomst tussen Holding en werkmaatschappij. Als je vanuit de Holding werkt voor de werkmaatschappij moet je een managementovereenkomst opstellen. Daarin regel je de verhouding tussen die twee BV’s. Het contract ligt ten grondslag aan de betaling van de managementfee. Zonder contract geen betaling.
  Een model managementovereenkomst regelt die verhouding.

Financiële verhoudingen tussen jou en je BV

Tussen jou en je BV ontstaan financiële verhoudingen, ook als je verschillende BV’s hebt ontstaan die. Het kan gaan om bewuste leningen, of om niet direct betaalde declaraties. Die laatste boek je in een zogeheten Rekening Courant verhouding. Ook hieraan moeten contracten ten grondslag liggen.

 • Rekening Courant DGA met eigen BV. De meeste directeuren hebben een rekening courantverhouding met hun BV. Soms schiet de BV iets voor en heeft de directeur een schuld. De andere keer schiet de directeur iets voor en heeft de BV een schuld. Met een overeenkomst regel je de verschuldigde rente. Bovendien kun je afspreken dat je niet voortdurend rente berekent, maar bijvoorbeeld over het gemiddelde saldo. Het lijkt formeel, maar het is fiscaal een verplichting om hier een contract voor op te stellen. gebruik een model rekeningcourant overeenkomst bevat afspraken over hoogte en rente.
 • Rekening Courant tussen BV’s. Als er verschillende BV’s zijn dan moet hun onderlinge rekening courant verhouding ook in een overeenkomst vastgelegd. Een model rekeningcourant intercompany overeenkomst bevat bepalingen over rente en aflossingen.
 • Leningovereenkomst van DGA aan de BV. Je kan geld uitlenen aan je BV. Veel directeuren lenen geld uit aan de BV. Daarmee kan de BV dan ondernemen. De banken vinden het ook fijn als een directeur met zijn eigen geld deelneemt. Deze lening moet formeel vastgelegd. Hiermee leg je rente, aflossing en eventuele zekerheden vast.
  Een model leningovereenkomst van DGA aan de eigen BV regelt de situatie dat de DGA geld in de BV steekt.
 • Leningovereenkomst van BV aan DGA. De BV kan ook geld lenen aan de DGA. Bijvoorbeeld omdat er veel liquide middelen in de BV aanwezig zijn. De DGA kan bijvoorbeeld een grote aankoop zoals een huis op deze manier financieren.
  Een model leningovereenkomst van de BV aan de DGA voor als de BV aan de DGA leent.

Diverse besluiten

Als eigenaar van een BV, de DGA neem je veel besluiten in de hoedanigheid van aandeelhouder. Dat wil zeggen dat er dan formeel een aandeelhoudersvergadering is geweest. Van die vergadering moet je notulen maken. Het is belangrijk dat het genomen besluit goed is geformuleerd. Alleen op die manier heeft het de juiste rechtskracht.

 • Benoeming of ontslag directie een besluit van de aandeelhouders om de directeur te benoemen.
 • Jaarlijks vaststellen van de jaarrekening het formele besluit waarmee de aandeelhouders de jaarstukken vaststellen.
 • Besluit tot uitkering van een interim dividend (uitleg interim dividend) het besluit van de aandeelhouders om over te gaan tot het betalen van een tussentijds dividend.
 • Vaststellen wie er tijdelijk de BV zal besturen als je zelf ziek of anderszins niet in staat bent dat te doen.

Alle contracten tegelijk

Je kan ook al deze contracten en nog veel meer tegelijk afnemen. Voor een zeer laag bedrag ben je dan helemaal goed gedekt. Het zijn Word documenten. Je kan ze dus naar eigen wens aanpassen.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over Oprichting BV