Nalatenschap en schuldsanering?

Nalatenschap en schuldsanering?

Home » Nalatenschap en schuldsanering?
8.4
Wat zijn de gevolgen van de schuldsanering voor mijn nalatenschap?

Tijdens de schuldsanering wordt door de bewindvoerder zoveel mogelijk vermogen verzamelt om de schuldeisers te kunnen betalen. Het gevolg voor jouw nalatenschap is dat deze waarschijnlijk kleiner wordt.

Erfenis in schuldsanering

Het kan voorkomen dat je in de schuldsanering (WSNP) terechtkomt. Dat kan gevolgen hebben voor het vermogen wat je van plan bent aan jouw erfgenamen na te laten. In de schuldsanering wordt jouw vermogen door een bewindvoerder verkocht waarmee met de opbrengst jouw schuldeisers worden betaald. De schuldsanering heeft overeenkomsten met een faillissement. Grootste verschil is dat je na een faillissement met de schulden blijft zitten.

nalatenschap en schuldsanering

Bewindvoerder verkoopt bezittingen

Eigenlijk kan alles wat jij van waarde hebt op het moment dat de rechter de schuldsanering uitspreekt en wat jij tijdens de schuldsanering verkrijgt (de boedel), door de bewindvoerder worden verkocht. De bewindvoerder heeft hiervoor geen toestemming of medewerking van jou nodig. Het doel van de schuldsanering is namelijk om zoveel mogelijk schulden af te lossen. Aan het einde van de schuldsanering krijg je een ‘schone lei’. Resterende schulden kunnen dan niet meer worden opgeëist door de schuldeisers. Daarom wordt er tijdens de schuldsanering zoveel mogelijk aan gedaan om de schulden af te lossen.

Schuldsanering en nalatenschap

Dat betekent dus dat het vermogen wat jij wilt nalaten in omvang kan verminderen. Daarbij maakt het niet uit dat je vóór de schuldsanering een testament hebt gemaakt en bepaald vermogen al aan erfgenamen hebt toebedeeld. Je kunt proberen om met de bewindvoerder af te spreken dat hij (bepaalde) bezittingen die je wilt nalaten niet zal verkopen. Als dit bezittingen zijn met veel waarde, zal de bewindvoerder dit niet snel toestaan. Die kijkt namelijk ook naar de belangen van de schuldeisers.

Aan de andere kant, als je veel schulden hebt en je doorloopt de schuldsanering met succes, dan heb je aan het einde een schone lei. Dat houdt in dat de overige schulden niet meer opgeëist kunnen worden. Als jij na het schuldsaneringstraject weer vermogen gaat opbouwen, gaat dit naar jouw erfgenamen. De omvang van jouw nalatenschap kan op die manier groter worden nadat je de schuldsanering hebt doorlopen.

Je mag tijdens de schuldsanering niet (alvast) bezittingen weggeven aan jouw erfgenamen of anderen, om te voorkomen dat die worden verkocht door de bewindvoerder. Iemand die in de schuldsanering mag namelijk niet meer zonder toestemming gebruikmaken van zijn vermogen dat in de boedel valt. Ook is hij beschikkingsonbevoegd over het vermogen wat in de boedel valt. Voor het maken van een testament (als je daarmee bezittingen wilt nalaten die tot de boedel behoren) of het doen van een (bovenmatige) gift is dus toestemming van de bewindvoerder vereist. De schuldsanering heeft dus vergaande gevolgen voor een nalatenschap.

Een erfenis ontvangen als je in de schuldsanering zit

Als je in de schuldsanering zit, kun je ook zelf een erfenis ontvangen. Deze mag je niet zomaar verwerpen om te voorkomen dat het vermogen bij de schuldeisers komt. De bewindvoerder zal de erfenis beneficiair aanvaarden. Mocht jij wat ontvangen uit de nalatenschap, dan gaat dat naar de schuldeisers. Lees ook: Ik zit in de schuldsanering en ontvang een erfenis.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis