Nalatenschap en schuldsanering?

Nalatenschap en schuldsanering?

Home » Nalatenschap en schuldsanering?
8.4

Erfenis in schuldsanering

Wat zijn de gevolgen van de schuldsanering voor mijn nalatenschap?
Het kan helaas voorkomen dat je in de schuldsanering (WSNP) terechtkomt. Dat kan gevolgen hebben voor het vermogen wat je van plan bent aan jouw erfgenamen na te laten. In de schuldsanering wordt jouw vermogen door een bewindvoerder verkocht waarmee met de opbrengst jouw schuldeisers worden betaald. De schuldsanering is vergelijkbaar met een faillissement.

Bewindvoerder verkoopt bezittingen

Eigenlijk kan alles wat jij van waarde hebt op het moment dat de rechter de schuldsanering uitspreekt en wat jij tijdens de schuldsanering verkrijgt (de boedel), door de bewindvoerder worden verkocht. De bewindvoerder heeft hiervoor geen toestemming of medewerking nodig.

Schuldsanering en nalatenschap

Dat betekent dus dat het vermogen wat jij wilt nalaten in omvang kan verminderen. Daarbij maakt het niet uit dat je vóór de schuldsanering een testament hebt gemaakt en bepaald vermogen al aan erfgenamen hebt toebedeeld. Er kan worden geprobeerd om met de bewindvoerder af te spreken dat hij (bepaalde) bezittingen die je wilt nalaten niet zal verkopen.

Je mag tijdens de schuldsanering niet (alvast) bezittingen weggeven aan jouw erfgenamen of anderen, om te voorkomen dat die worden verkocht door de bewindvoerder. Iemand die in de schuldsanering mag namelijk niet meer zonder toestemming gebruikmaken van zijn vermogen dat in de boedel valt. Ook is hij beschikkingsonbevoegd over het vermogen wat in de boedel valt. Voor het maken van een testament (als je daarmee bezittingen wilt nalaten die tot de boedel behoren) of het doen van een (bovenmatige) gift is dus toestemming van de bewindvoerder vereist. De schuldsanering heeft dus vergaande gevolgen voor een nalatenschap.

Lees meer over de schuldsanering op Wikipedia.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis