De wettelijke verdeling ongedaan maken

De wettelijke verdeling ongedaan maken

Home » De wettelijke verdeling ongedaan maken
8.6
Kan je een wettelijke verdeling ongedaan maken?

Ja, dat kan. Dat moet wel snel, binnen 3 maanden na het overlijden. Voor de ongedaanmaking moet je langs de notaris. De notaris schrijft de ongedaanmaking in in het boedelregister. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken.

Wettelijke verdeling ongedaan maken

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan gaat de erfenis naar de langstlevende. De kinderen zijn dan wel erfgenaam. Zij krijgen een geldvordering op de langstlevende. Deze geldvordering kan pas worden opgeëist als de langstlevende is overleden. Dit is de wettelijke verdeling.

ongedaan maken

De langstlevende ouder kan er echter ook voor kiezen om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Dit moet gebeuren binnen drie maanden na het overlijden van de partner. De ongedaanmaking moet worden vastgelegd in een notariële akte die ook binnen die drie maanden moet zijn ingeschreven in het boedelregister. Als dit tijdig is gebeurd zijn alle goederen uit de erfenis van de langstlevende en de kinderen samen.

De wettelijke grondslag is te vinden in art. 4:18 van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen ongedaanmaking wettelijke verdeling

De ongedaanmaking heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat de verdeling ongedaan is vanaf de datum van overlijden. Alle erfgenamen kunnen dan een verdeling vorderen. De langstlevende heeft dus geen garantie dat de door hem voorgestelde verdeling wordt uitgevoerd. De langstlevende zou dan voorafgaand aan de ongedaanmaking een andere verdeling met de kinderen moeten overeenkomen. Als dit ook in een volmacht is vastgelegd, kan voorkomen worden dat zij niet meewerken. Een gedeeltelijke ongedaanmaking is niet mogelijk. Het is alles of niets.

Door de ongedaanmaking van de wettelijke verdeling ben je als langstlevende nog steeds erfgenaam. De kinderen kunnen wel direct meedoen in de verdeling en samen met de langstlevende beslissingen nemen over de afwikkeling van de nalatenschap. Door de ongedaanmaking van de wettelijke verdeling zijn de kinderen ook aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap.

Gevolgen voor de erfbelasting

De ongedaanmaking van de wettelijke verdeling heeft ook tot gevolg dat de kinderen verantwoordelijk zijn voor de aangifte erfbelasting. In beginsel is het zo dat de langstlevende aangifte erfbelasting moet doen en dat hij of zij daar dan ook verantwoordelijk voor is. Door de ongedaanmaking is dat niet meer het geval. De kinderen zijn dan ook verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de aangifte.

Waarom zou je de wettelijke verdeling ongedaan willen maken?

Er kunnen verschillende redenen zijn om de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Meestal zal dit ongedaan maken om fiscale redenen gebeuren. Bijvoorbeeld als in de nalatenschap een vakantiewoning zat en de langstlevende deze, vrij van overdrachtsbelasting, aan zijn kinderen wil geven. In plaats van een geldvordering op de langstlevende hebben de kinderen dan de vakantiewoning.

Een andere reden kan zijn dat er schulden in de nalatenschap zitten en de langstlevende de nalatenschap al heeft aanvaard. De langstlevende kan dan de draagplicht verdelen over zichzelf en de kinderen als hij de wettelijke verdeling ongedaan maakt.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis