Waarom heet het een verklaring van erfrecht?

Waarom heet het een verklaring van erfrecht?

Home » Waarom heet het een verklaring van erfrecht?
8.4
Waarom heet een verklaring van erfrecht een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris. In de verklaring staat wie de erfgenamen zijn. Hierin staat het erfrecht dus geregeld. Het is geen akte, maar een verklaring.

Uitleg verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris. In deze verklaring staat wie de erfgenamen van een overledene zijn. De notaris doet hier onderzoek naar. De notaris kijkt of het wettelijk erfrecht van toepassing is, of dat er een testament is. Bij het wettelijk erfrecht controleert de notaris de openbare registers. Daarin staat wie de erfgenamen van de overleden zijn, de afstammelingen. Als er een testament is gaat de notaris het testament beoordelen. Hij kijkt wie er in het testament als erfgenamen worden benoemt en neemt deze personen op in de verklaring van erfrecht.

Eigenlijk is het dus een verklaring omtrent het onderzoek. Strikt genomen, wat niet onderzocht is staat niet in de Verklaring. Gegevens die niet bekend zijn in Nederland of die verborgen zijn komen niet in de verklaring.

verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht of akte van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring maar wordt ook vaak een akte genoemd. Het is ook aan notariële akte. Dit zorgt nog wel eens voor verwarring. Zo wordt de verklaring van erfrecht ook wel eens een akte van erfrecht genoemd, een akte van erfgenamen, een akte van nalatenschap of een verklaring van nalatenschap. Ook wordt er wel eens gesproken over een verklaring van erfgenamen of erfrechtverklaring.

Deze benamingen zijn echter niet juist. De enigste juiste benaming is een verklaring van erfrecht. Zo staat het namelijk ook in de wet beschreven. Zie artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat ook wat er in een verklaring van erfrecht kan staan. Hierin staat “Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt”:

  • Wie de erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap hebben aanvaard;
  • Het eventuele vruchtgebruik. Dit vruchtgebruik moet door de overledene in het testament zijn opgenomen;
  • De verdeling van de nalatenschap;
  • De benoeming van een executeur, bewindvoerder en/of vereffenaar, met vermelding van hun bevoegdheden.

Verklaring van erfrecht is bewijs

Het feit dat de notaris onderzoek heeft gedaan is voor veel instanties het bewijs wie de erfgenamen zijn. Zo kan je met de verklaring beschikken over het banksaldo van de overledene. Wil iemand achteraf aantonen dat de erfrechtverklaring niet juist was, dan ligt de bewijslast bij die persoon. Instanties die afgaan op de inhoud van de Verklaring zijn daarmee per defintie te goeder trouw.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht