Intake geen discriminatie

Intake geen discriminatie

Home ยป Intake geen discriminatie
8.6
Kan je als (online) notaris klanten weigeren?

Ja, dat kan en mag. Als je maar objectieven gronden hanteert. Op de DoeHetZelfNotaris maken wij gebruik van een aantal intakevragen die bepalen of je in aanmerking komt voor het goedkope tarief. Hierdoor is er geen sprake van discriminatie.

Ook online hoef je niet iedereen te helpen

Logo College voor de Rechten van de Mens

Als online notaris mag je ook klanten weigeren, als je maar objectieven gronden hanteert. Zoals op de website DoeHetZelfNotaris waar een aantal intakevragen bepalen of je voor het goedkope tarief in aanmerking kan komen.

Een Duitse vrouw was boos. Zij kon geen samenlevingsovereenkomst maken bij de Hema. De intakevragen bevatten namelijk de vraag of beide partners dezelfde nationaliteit hebben. De vrouw vindt dit discriminatie en gaat naar het College voor de Rechten van de Mens. Die geeft haar ongelijk.

Het is geen verplichting om een dienst zo in te richten dat iedereen hier gebruik van kan maken. Het is toegestaan om een product of dienst zo aan te bieden dat hier beperkingen aan verbonden zijn. In dit concrete geval, de notaris moet beoordelen of er aspecten van internationaal privaatrecht aan de orde zijn. Dus is er meerwerk en dus kan het product of dienst niet tegen de lage prijs aangeboden.
Je kan de hele uitspraak lezen op de site van het College voor de Rechten van de Mens.

Gevolgen voor DoeHetZelfNotaris

Het is geen discriminatie om een intake te hebben. Onze site gaat ook uit van het 80/20 principe. Dat wil zeggen dat 80% van de vragen standaard is. Daarvoor bieden wij een eenvoudige en goedkope oplossing. Die andere 20% moet een offerte hebben, want die is niet standaard. Met deze uitspraak staat nu onomstotelijk vast dat dit onderscheid gemaakt kan worden.

Er zijn goede redenen, van juridische aard, waarom de intake steeds strenger is. Bijvoorbeeld kan iemand die ouder is dan 75 niet online een akte meer opstellen. De regelgeving verplicht de notaris in die gevallen een gesprek te voeren met de betrokken persoon. Aan de hand van een protocol met vragen bekijkt de notaris of deze persoon dan in staat is zelf een akte op te stellen. Dat is geen verboden leeftijdsdiscriminatie. Het onderscheid volgt uit de wet.

Hiermee is andermaal bepaald dat de DoeHetZelfNotaris werkt binnen de bestaande wettelijke kaders en dus helemaal legitiem is.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris