Wat als de notaris is overleden?

Wat als de notaris is overleden?

Home ยป Wat als de notaris is overleden?
8.6
Wat gebeurt er als de notaris, die mijn akte heeft bewaard, is overleden?

Als een notaris overlijdt, dan wordt zijn/haar protocol overgenomen door een andere notaris. De originele akte verdwijnt dus niet wordt ook niet vernietigd. Wie de opvolger is van de overleden notaris, kan je vinden via het opvolgersregister van de KNB.

Notaris overleden

Nadat op het notariskantoor een testament of andere akte is ondertekend, zal de notaris het originele exemplaar van de akte (dat noemen we juridisch minuten) opnemen in zijn of haar archief. Ook wel het protocol genoemd.

Zo kan je altijd een afschrift van jouw akte opvragen bij de notaris.

Opvolger van notaris

Als de notaris die de akte heeft opgemaakt komt te overlijden, wordt zijn of haar notarispraktijk en dus ook protocol overgenomen door een andere notaris. Dat is zo geregeld in de Notariswet. De originele akte verdwijnt dus niet bij overlijden van de notaris en wordt ook niet vernietigd. Wie de opvolger is van de overleden notaris, kan je vinden via het opvolgersregister van de KNB.

Deze hele procedure geldt trouwens ook in het wat minder heftige geval dat de notaris gewoon met pensioen is gegaan.

Inzage in testament

Brief

Niet iedereen kan zomaar een testament inzien. Na het opvragen van het testament zal de notaris eerst beoordelen of je een belang hebt bij inzage in het testament. Uitsluitend belanghebbenden hebben recht op inzage vanwege het vertrouwelijke en persoonlijke karakter van een testament. Voor het opzoeken van een testament in een archief zal de notaris kosten in rekening brengen. We schreven daarover al: de notaris wil mij geen inzage geven in testament, mag dat?

Om te weten of er een testament is, kan je het CTR (Centraal Testamentenregister) raadplegen. Voor het kunnen inzien van de inhoud van het testament moet je vervolgens contact opnemen met de notaris die het testament bewaart.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris