Protocol

Protocol

Home » Woordenboek » Protocol
8.6

Wat is het protocol?

Het protocol is het archief van de notaris waarin hij/zij notariële documenten bewaart. Zo bewaart de notaris originele exemplaren van akten (minuten) en documenten die aan akten zijn gehecht. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een veilige plek op het notariskantoor. Aan die plek zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid. Of vochtigheid en zuurgraad zodat de papieren niet vergaan. Oudere aktes bewaart de notaris vaak in een aparte opslag.

Als een notaris stopt of is overleden dan wordt zijn protocol overgenomen door een andere notaris. Het kan dus voorkomen dat je voor vragen of het regelen van iets een andere notaris moet benaderen dan de notaris waarbij je de akte had gemaakt.

Om te weten welke notaris de opvolger is van de vorige publiceert de KNB het opvolgersregister, daar staan die gegevens in.

  • Het meervoud van protocol is protocollen