Hema Uitspraken tuchtrecht notariaat

Hema Uitspraken tuchtrecht notariaat

Home » Hema Uitspraken tuchtrecht notariaat
8.6
Mag een notaris samenwerken met de HEMA?

Ja, een notaris mag samenwerken met een online juridische dienstverlener. Zolang de onafhankelijkheid van de notaris maar is gewaarborgd. Zo bepaalde de rechters in twee instanties die deze vraag voorgelegd kregen in de HEMA zaak.

Tuchtrechter spreekt zich uit ten gunste van de HEMA notaris

In twee opvolgende instanties heeft de tuchtrechter voor het notariaat zich uitgesproken over de samenwerking van notarissen met een website. Het betreft in dit geval de samenwerking tussen notarissen en de HEMA. Op de site van de HEMA Notarisservice kunnen particulieren een samenlevingsovereenkomst en/of een testament voorbereiden. In de volksmond noemen we dit een HEMA testament.

Logo Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Onder druk van de achterban heeft de KNB hierop een tuchtzaak aangespannen tegen twee aangesloten notarissen.

De tuchtrechter bepaalde zowel in eerste instantie als in hoger beroep dat de samenwerking is toegestaan. Belangrijke aspecten die aan de orde kwamen, waren de onafhankelijkheid van de notaris en natuurlijk de betaling. Ten aanzien van de vergoeding bepaalt de tuchtrechter dat als beide partijen het erover eens zijn dat vergoeding in redelijke verhouding staat tot de geleverde diensten, dat deze dan geoorloofd is. Daaraan doet kennelijk niet af dat er sprake was een percentage van het honorarium.

Na deze zaak hebben enkele notarissen een nieuwe zaak aangespannen tegen hun collega’s. Ook in deze zaak werden de klagers in het ongelijk gesteld.

Hema

HEMA vs DoeHetZelfNotaris

Het HEMA concept is grotendeels een kopie van het al jaren succesvol bestaande DoeHetZelfNotaris. De werkwijze van DHZN is nog iets zorgvuldiger dan die van de HEMA. Bij DHZN wordt uiteindelijk een contract gesloten tussen de cliënt en de notaris. Ook zijn hierop de algemene voorwaarden van de gekozen notaris van toepassing. Betaling vindt geheel plaats tussen de cliënt en de notaris. DHZN heeft dus geen invloed of zicht hierop. Dit in tegenstelling tot het HEMA concept, waarbij de bezoeker afrekent met de HEMA en daarna bij een notaris komt.

Samenvatting uitspraak Kamer voor het notariaat bij Gerechtshof Amsterdam van Rechtspraak.nl

De KNB maakt de notaris die deelneemt aan de Hema-notarisservice de navolgende tuchtrechtelijke verwijten:

  1. de notaris kan onvoldoende regie, zeggenschap en toezicht uitoefenen;
  2. een samenwerkende notaris overtreedt zijn geheimhoudingsplicht;
  3. de notaris schendt zijn zorgplicht;
  4. aan de opzet en werkwijze kleven risico’s ten aanzien van de vrije wilsvorming van de cliënt;
  5. er leven vragen over te lage honorering, over het provisieverbod en over de onafhankelijkheid van de notaris.

De kamer heeft klachtonderdeel 2. gegrond verklaard, zonder daaraan een maatregel te verbinden, en de klacht voor het overige ongegrond verklaard.

Het hof acht de klacht in zijn geheel ongegrond. Het hof komt tot het oordeel dat de Hema-notarisservice technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd is met de voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving. Met betrekking tot klachtonderdeel 2. is het Hof van oordeel dat bij de HEMA-notarisservice de geheimhouding van de door cliënten verstrekte gegevens voldoende is gewaarborgd.

Vindplaats

De uitspraak van de notariskamer bij het Gerechtshof is gepubliceerd op de site rechtspraak.nl De eerdere uitspraak van de Kamer voor het notariaat was niet gepubliceerd. Daarvan hebben wij een kopie op onze site geplaatst.
Kamer voor het Notariaat op rechtspraak.nl De uitspraak in eerste instantie hebben wij gepubliceerd. Hema-tuchtrecht-uitspraak
Uitspraak Gerechtshof Amsterdam op rechtspraak.nl

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Notaris