Verschot

Verschot

Home » Woordenboek » Verschot
8.6

Wat is het verschot?

Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou aan anderen moet betalen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken.

Voorbeeld verschot: het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten van een testament in het Centraal Testament Register (CTR). De kosten van het CTR noem je een verschot. Een ander voorbeeld is het inschrijven van huwelijkse voorwaarden in het Huwelijksgoederenregister. Alle door de overheid in rekening gebrachte leges zoals kosten van uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP). Ook vallen alle griffierechten onder de post verschot.

De notaris brengt je deze kosten in rekening, meestal voor hetzelfde bedrag als dat hij heeft betaald. De notaris maakt hier dus geen winst op.

  • Het meervoud van verschot is verschotten