Leges

Leges

Home » Woordenboek » Leges
8.5

Wat is een leges?

geld

Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van bepaalde officiële documenten. Het betalen van deze leges is dan een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de diensten. Zo moet je voor het opvragen en ontvangen van bepaalde documenten bij de gemeente en het Kadaster leges betalen. Denk aan het aanvragen van huwelijksaktes, BRP uittreksels en identiteitsbewijzen. Als er bij een akte leges verschuldigd zijn dan belast de notaris die door, onder de noemer verschotten. Op de offerte staat aangegeven of de notaris leges doorberekent.


    Lees meer over Leges op Wikipedia